2. IAEE Euroazijska konferencija

Piše
Lorena Sikavica

Oct 12, 2017

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu domaćin je 2. IAEE Euroazijske konferencije u organizaciji Međunarodnog udruženja za energetiku pod nazivom: “Energija u Euroaziji: Ekonomske perspektive o izazovima, rizicima i mogućnostima”.

Međunarodno udruženje za ekonomiku energije osnovano je 1977. godine u Sjedinjenim Američkim Državama kao neovisna, neprofitna, globalna članica organizacija koja broji članove u više od 100 zemalja uključujući poslovne, vladine, akademske i druge profesionalce koji se bave energijom i povezanim problemima u međunarodnoj zajednici. IAEE ima za cilj unaprijediti znanja, razumijevanje i primjenu ekonomije u svim aspektima energije i poticati komunikaciju između energetskih stručnjaka.

Na skupu sudjeluje 62 sudionika iz 24 zemlje koji će diskutirati o geopolitičkim utjecajima na energetski sektor, o nafti i plinu te o obnovljivim izvorima energije u Euroaziji. Plenarna predavanja bavit će se pitanjima energetske sigurnosti, ekonomike novih izvora energije i napredne energetske tehnologije, energetske učinkovitosti i nove primjene plina, električne energije, načina financiranja energije, regionalnih i sektorskih pogleda.

Otvaranje konferencije je u petak, 13. listopada s početkom u 8:30 sati u dvorani 3 na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Program konferencije dostupan je na službenim web stranicama: http://www.eurasianconference.org/zagreb2017/program.html

 

Komentari