2. listopada – Međunarodni dan nenasilja

Piše
Ana Leko

Oct 02, 2015

Danas, na rođendan Mahatme Gandhija, obilježava se Međunarodni dan nenasilja kako bi se širila poruka nenasilja, poštovanja i tolerancije. Takav bi trebao biti svaki dan!

Nasilje kao društvena pojava odavno izaziva zanimanje. Razmatrajući agresiju s njezinog negativnog aspekta, možemo navesti sljedeću definiciju: Polazeći sa stajališta suvremene znanstvene psihologije, mogli bismo agresivno ponašanje definirati kao svaku reakciju (fizičku ili verbalnu) izvedenu s namjerom da se nekom drugom nanese šteta ili povreda bilo koje vrste, bez obzira je li ta namjera do kraja realizirana.

Pojmu agresija je po značenju najbliži pojam nasilje (eng. violence), koji je po svom značenju uži od pojma agresije, a definira se kao grubi napad na drugu osobu ili osobe, koji rezultira ozljeđivanjem ili nanošenjem fizičke štete tim osobama.

Nažalost nasilje među djecom je sve češća pojava, a trendovi su sljedeći:

  • Sve je više učenika koji svojim ponašanjem ometaju rad u razredu
  • Djeca sve ranije pokazuju ponašanje koje otežava rad
  • Djeca su više nasilna nego ranije, a nasilju su osobito skloni adolescenti
  • Mnoga djeca pokazuju manjak bilo kakvog osjećaja brižnosti prema drugima ili osjećaja žaljenja zbog učinjenog
  • Učitelji sve više učenika opisuju kao agresivne i neprijateljski raspoložene mlade osobe

Ako djecu educiramo za razbijanje predrasuda i stereotipa prema svojim vršnjacima, za mir i nenasilno rješavanje sukoba te ih usmjeravamo kreativnim, preventivnim i strukturiranim sadržajima, djeca će u svojim vršnjacima umjesto svađa i sukoba pronalaziti prijatelje i suradnike.

Međunarodni dan nenasilja obilježava se danas, 2. listopada, na dan rođenja Mahatme Gandhija, jednog od vođa pokreta za nezavisnost Indije i začetnika filozofije i strategije nenasilnog otpora.

Generalna skupština UN-a je 2007. godine ustanovila obilježavanje Međunarodnog dana kao priliku za širenje poruke nenasilja, rezolucijom koja potvrđuje univerzalnu važnost principa nenasilja.

Sila je oružje slabih; nenasilje je oružje jakih. (Mahatma Gandhi)

Izvori: Udruga Korak po Korak, Savez društava naša djeca

Komentari