Akademska nagrada AMAC-UK 2018.

Piše
Lorena Sikavica

Feb 03, 2018

AMAC-UK (Udruženje bivših studenata i prijatelja sveušilišta u Hrvatskoj) i ove godine raspisuje Natječaj za Nagradu AMAC-UK 2018. i Nagradu “Nenad Bićanić” za jednokratni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu (UK)

Ovu nagradu dodjeljuje Almae Matris Alumni Croaticae – Ogranak za Veliku Britaniju, sa svrhom da mladim znanstvenicima iz Republike Hrvatske omogući i olakša ostvarenje projekata iz njihovog područja interesa.

Cilj nagrade je, prije svega, pomoći kvaliteti znanstvenog rada u institucijama u domovini. Nužno je da projekt uključuje posjetu ili pospješuje znanstveni kontakt i suradnju s institucijama u Velikoj Britaniji iz danog područja.

Kandidat za ovu nagradu mora biti

  • student na doktorskom studiju jednog od sveučilista u Republici Hrvatskoj ili doktor medicine na specijalističkom usavršavanju u Republici Hrvatskoj
  • osoba s državljanstvom Republike Hrvatske
  • osoba sa stalnim boravkom i/ili radnim odnosom u Republici Hrvatskoj

Prijava za Nagradu AMAC-UK

Kandidati koji udovoljavaju gore navedenim uvjetima mogu se prijaviti direktno na adresu AMACUK. Obavijest o raspisivanju natječaja poslana je prodekanima za znanost na fakultetima, ravnateljima znanstvenih institucija u Republici Hrvatskoj, rektorima sveučilista i Ministarstvu za znanost Republike Hrvatske.

Za ovogodišnju Nagradu AMAC-UK 2018. prijavnice moraju stići (poštom ili e-mailom) najkasnije do 28. travnja 2018. na adresu:

AMAC-UK

30 Hayward Road

Oxford OX2 8LW

e-mail: amacuk1993@gmail.com

Prijavu treba pisati engleskim jezikom prema prijavnom formatu, koji je objavljen na web stranici AMAC-UK: http:/www.amacuk.net.

Prijava u elektronskoj formi mora biti u pdf formatu i sadržavati:

  • Kratak životopis kandidata i bibliografiju
  • Ispunjenu prijavnicu koja treba sadržavati: A) svrhu i kratak plan projekta (najviše 500 riječi).
  • instituciju ili mjesto gdje se želi provesti projekt te kratko pismo kojim se dokazuje spremnost institucije na prihvaćanje kandidata.
  • vrijeme trajanja projekta.
  • procjenu kako ce projekt doprinijeti akademskoj karijeri kandidata
  • ocjenu značajanosti projekta za promicanje hrvatske znanosti ili kulture
  • obrazloženje kako sredstva nagrade sudjeluju u troškovima čitavog projekta

Pismo potpore kandidatu od osobe koja poznaje kandidatov dosadašnji rad i može procijeniti kvalitetu predloženog projekta. Ta osoba može biti (ali ne isključivo) predstojnik zavoda, voditelj laboratorija, ravnatelj institucije, voditelj slične inicijative itd.

Akademsko područje kandidata i izborno tijelo

Vijeće AMAC-UK svake godine formira Izbornu komisiju za dodjelu akademske nagrade AMAC-UK od raznih znanstvenika i stručnjaka, ovisno o akademskim područjima prijavljenih projekata. Vijeće AMAC-UK izabire komisiju između članova AMAC-UK (gdje god je to moguće) ili poziva odgovarajuće stručnjake izvan redova AMAC-UK.

Iznos i uvjeti korištenja nagrade

Vrijednost akademske nagrade AMAC-UK je £1000. Nagrada se može utrošiti samo za plaćanje troškova navedenih u prijavi projekta te mora biti iskorištena do 1. svibnja 2019..

Izvještaj nakon završetka projekta

Nakon završetka projekta od dobitnika se očekuje sažetak projekta, te pismeni izvještaj o koristenju nagrade. Izvještaj na engleskom jeziku treba predati u elektronskoj formi (.pdf dokument) te će isti biti objavljen na web stranici AMAC-UK (http://www.amacuk.net/).

Komentari