Autoškole uskoro jeftinije

Piše
Petra Haleš

Nov 06, 2017

Ukoliko se spremate upisati auto školu savjetujemo vam da još malo pričekate pošto će cijene uskoro biti niže.

Sukladno Direktivi o uslugama Europske unije provedena je deregulacija tržišta autoškola, a Zakon koji je usvojen 27. listopada donosi brojne novosti u radu autoškola.

Na Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva radio je Daniel Hinšt, voditelj Centra unutarnjeg tržišta pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Na svom Facebook profilu Hinšt je objavio koje su novosti stupile na snagu. Najvažnijih promjena je pad cijena autoškola.

Od 2018. godine auto škole mogu samostalno određivati cijene, što će sigurno rezultirati sniženju cijena. Dosadašnja minimalne cijene regulirala je država i one auto škole koje su htjele sniziti cijene nisu to mogle učiniti. Kako će se cijene sada formirati ostaje za vidjeli, ali je sigurno kako će se borba za svakim polaznikom auto škole voditi upravo preko sniženja cijena.

Koje su još novosti stupile na snagu, pročitajte u nastavku:

Komentari