CEEPUS – natječaj za akademsku mobilnost

Piše
Petra Haleš

Oct 18, 2019

CEEPUS – natječaj za akademsku mobilnost unutar mreža Language and Literature in a Central European Context i Slavic Philology and Its Cultural Contexts u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

Natječaj je otvoren do 25. listopada 2019. godine.

Detalje možete pogledati pogledajte u priloženim uputama i na https://ceepus.info.

Komentari