International Summer Session

Piše
Lorena Sikavica

Dec 28, 2017

Chonnam National University je objavio poziv za održavanje nastave u okviru Chonnam National University International Summer Session koji će se održati od 27. lipnja do 23. srpnja 2018 godine. 

Prijave se šalju Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na e-mail renata.hranjec@unizg.hr do 9. siječnja 2018.

Informacije, prijavni obrazac i obrazac nastavnog plana dostupni su na mrežnim stranicama.

Prema zahtjevu Chonnam National University, Sveučilište u Zagrebu će izabrati 3 prijave koje će proslijediti stranom sveučilištu.

Komentari