Dan Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta

Piše
Lorena Sikavica

Sep 17, 2018

Svečana sjednica Fakultetskoga vijeća Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povodom Dana Fakulteta održat će se u četvrtak 27. rujna 2018. u 11 sati (Ante Kovačića 1 – Velika predavaonica 1). 

Najstariji farmaceutski fakultet u jugoistočnoj Europi i sastavnica najstarijega hrvatskoga sveučilišta osnovan je 4. listopada 1882. rješenjem cara i kralja Franje Josipa I. Jedini je fakultet i vodeća znanstveno-istraživačka institucija u Hrvatskoj koja obrazuje farmaceutske i medicinsko-biokemijske stručnjake. Zajedno s Medicinskim, Stomatološkim i Veterinarskim fakultetom tvori skupinu biomedicinskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultetska se nastava odvija u 15 zavoda na približno 8.500 m2 s dodatnih 25.000 m2 Botaničkoga vrta ljekovitoga i otrovnoga bilja Fran Kušan, osnovanog 1947. godine.

Izvor: unizg.hr

Komentari