Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Piše
Mateo Galić

Nov 14, 2017

Svjetski dan šećerne bolesti se obilježava devetu godinu zaredom sukladno preporuci Međunarodne dijabetičke federacije.

Tema obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana dijabetesa je „Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost“.

Ovogodišnja kampanja promiče važnost obrazovanja i liječenja žena sa šećernom bolesti ili  povećanim rizikom za razvoj ove bolesti da bi se poboljšalo njihovo zdravlje i ojačala njihova uloga u prevenciji razvoja šećerne bolesti u cijeloj obitelji.

insulin-syringe-1972843_1920

Svim ženama sa šećernom bolesti je potrebno osigurati pravodobno i dostupno liječenje i obrazovanje kako bi se smanjili štetni učinci bolesti.

Činjenice o šećernoj bolesti:

  • U svijetu od šećerne bolesti boluje 199 milijuna žena, od toga su dvije od pet u reproduktivnoj dobi, njih više od 60 milijuna.
  • Šećerna bolesti je deveti uzrok smrti žena (2,1 milijuna godišnje).
  • Žene sa šećernom bolesti imaju 10 puta veći rizik od razvoja akutne koronarne bolesti.
  • Procjenjuje se da je 16 posto trudnica (oko 21 milijun) protekle godine imalo gestacijski dijabetes: prema predviđanjima će polovica njih razviti dijabetes u narednih pet do deset godina.
  • 50 % slučajeva hiperglikemije u trudnoći su imale žene mlađe od 30 godina
  • 70 % šećerne bolesti tipa 2 se može spriječiti prihvaćanjem zdravih stilova života
  • 70 % preuranjenih smrti odraslih je povezano sa štetnim navikama razvijenim tijekom adolescencije

Utvrđeno je da žene kao majke imaju velik utjecaj na zdravstveno stanje svoje djece i u odraslom razdoblju. Majke koje imaju veći utjecaj na raspolaganje obiteljskim sredstvima više odvajaju za zdravlje, prehranu i obrazovanje. Majke su čuvarice zdravlja svoje obitelji i djece te se ove godine Svjetski dan šećerne bolesti posebno posvećuje njima.

Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost

U svijetu od šećerne bolesti trenutno boluje 415 milijuna ljudi, a predviđa se da će do 2040. godine bolovati 642 milijuna. Prema registru CroDiab, u Hrvatskoj je 2016. godine zabilježeno 284 185 osoba sa šećernom bolešću, a pretpostavlja se da preko 40 % slučajeva nije ni dijagnosticirano.

Prioritet prevencije šećerne bolesti bi, posebice za razvijene zemlje, trebalo biti promicanje tjelesne aktivnosti djevojaka u pubertetu te općenito obrazovanje žena i djevojaka koje mogu najviše utjecati na prevenciju šećerne bolesti tipa 2 kod budućih generacija razvijanjem zdravih prehrambenih navika svoje djece te poticanjem djece na svakodnevnu tjelesnu aktivnost.

Izvor: hzzj.hr

Komentari