Deklaracija sveučilišta jugoistočne Europe i zapadnoga Balkana

Piše
Petra Haleš

Nov 05, 2018

Rektori 22 sveučilišta potpisali Deklaraciju sveučilišta jugoistočne Europe i zapadnoga Balkana.

U subotu 3. studenoga 2018. u 14 sati, nakon svečanosti održane u Hrvatskom narodnom kazalištu u povodu Dana Sveučilišta u Zagrebu, kojom je obilježen početak 350. akademske godine, u auli Sveučilišta održan je Drugi rektorski forum jugoistočne Europe i zapadnoga Balkana. Na forumu su 22 rektora potpisala Deklaraciju sveučilišta jugoistočne Europe i zapadnoga Balkana, čime će se unaprijediti suradnja i zajedničko djelovanje tih sveučilišta u području znanosti, visokoga obrazovanja, istraživanja i transfera znanja.

1

U skladu sa zaključcima Prvoga rektorskoga foruma zapadnoga Balkana, koji se održavao na Univerzitetu u Novom Sadu 24. i 25. rujna 2018., potpisnici Deklaracije na sastanku održanom u Zagrebu pokrenuli su osnivanje Zajednice sveučilišta jugoistočne Europe i zapadnoga Balkana.

Između ostaloga, na temelju potpisane Deklaracije, Zajednica će nastaviti razvijati Regionalnu platformu za suradnju u području znanosti, visokoga obrazovanja i istraživanja te će posebna pažnja biti usmjerena na unaprjeđenje kvalitete visokoga obrazovanja na području jugoistočne Europe i zapadnoga Balkana.

Također, Zajednica će stvarati uvjete za zajedničko jačanje kapaciteta u području znanosti, visokoga obrazovanja i transfera znanja, aktivno zagovarati zajedničke interese u području svojega djelovanja u institucijama Europske unije, poticati mobilnost nastavnika, suradnika, znanstvenika, istraživača i studenata te se aktivno zalagati da države jugoistočne Europe i zapadnoga Balkana izdvajaju više sredstava za financiranje znanosti, koji ne bi smjeli biti manji od 1 % bruto nacionalnog dohotka.

2

Polazeći od činjenice da se velik broj visokoobrazovanih ljudi iseljava iz ovoga područja u razvijenije europske zemlje te da postoji zajednički interes kako bi se taj trend zaustavio ili smanjio, Zajednica će se osobito zalagati da Europska unija namjenski izdvaja više sredstava za razvoj znanosti i visokoga obrazovanja na sveučilištima koja su u njezinu sastavu.

Uz podupiranje načela otvorenog pristupa znanosti i istraživačkoj infrastrukturi, Zajednica sveučilišta jugoistočne Europe i zapadnoga Balkana podupirat će započete i planirane aktivnosti u okviru Berlinskoga procesa, osobito one koji se odnose na osnivanje i rad Istraživačke zaklade za jugoistočnu Europu i zapadni Balkan.

Očekuje se da se sljedeći, Treći rektorski forum jugoistočne Europe i zapadnoga Balkana, održati u siječnju ili veljači 2019. na Sveučilištu u Mostaru.

Komentari