Dodjela Rektorovih nagrada Sveučilišta u Rijeci

Piše
Petra Haleš

Apr 22, 2020

Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Smaržija donijela je odluke o ovogodišnjim Rektorovim nagradama studenticama i studentima Sveučilišta u Rijeci.

Nagrade su dodijeljene u u 5 kategorija:

  • studentski aktivizam,
  • volontiranje,
  • sport,
  • studentski projekt i
  • najbolji studentski stručni /znanstveni / umjetnički rad.

Nagradu za studentski aktivizam dobio je FRANE MARINELLI, student 6. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Nagradu “Student volonter godine” dobila je ALEKSANDRA RISTIĆ, studentica 1. godine diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Pedagogija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Nagradu za sport dobila je NIKOL MARELJA BOŠNJAK, studentica 4. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija, na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.

Nagradu za najbolji studentski projekt dobila je ROBERTA BENGEZ, diplomirana studentica diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.

Nagradu za najbolji studentski stručni / znanstveni /umjetnički rad dobili su:

ANDREJ BELANČIĆ, diplomirani student Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci dobitnik je Rektorova nagrada za studentski znanstveni rad u kategoriji biotehničke znanosti te biomedicine i zdravstva.

FILIP JOVANOVIĆ, student 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Nautika i tehnologija pomorskog prometa na Pomorskom fakultetu u Rijeci dobitnik je nagrade za studentski znanstveni rad u kategoriji prirodne i tehničke znanosti.

NIKOLINA FUGOŠIĆ, studentica 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu dobitnica je nagrade za studentski znanstveni rad u kategoriji umjetničko područje, društvene i humanističke znanosti.

Čestitamo dobitnicima!!!

Komentari