Drugi krug natječaja za sufinanciranje studentskih projekata

Piše
Lorena Sikavica

Apr 13, 2018

Budući da u prvom krugu natječaja nisu raspodijeljena sva predviđena sredstva, dekanica Filozofskog fakulteta objavljuje drugi krug Natječaja za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2018. 

Rok za dostavu prijava je 11. svibnja 2018. godine.

Tekst Natječaja, obrazac za prijavu i Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga dostupni su u prilozima:

Natječaja za sufinanciranje studentskih projekata 2018.

Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga

Obrazac za prijavu

Komentari