Ekonomika energije i okoliša: novi studij na EFZG-u

Piše
Dijana Šimunić

Oct 07, 2016

Novi specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i okoliša traje dvije akademske godine, odnosno četiri semestra.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od ove akademske godine 2016./2017. kreće novi studij – Ekonomika energije i okoliša. Novi specijalistički diplomski stručni studij traje dvije akademske godine (4 semestra), a izvodi se kao redovni te izvanredni.

Pravo upisa na Specijalistički diplomski stručni studij imaju kandidati koji su završili Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu, stekli 180 ECTS bodova i uvjete za upis na prvu godinu studija.

Završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija stječe se stručni naziv stručni specijalist ekonomike energije i okoliša (stručna specijalistica ekonomike energije i okoliša), a kratica naziva je struč.spec.oec. koja se po uspješnom završetku studija piše iza imena i prezimena.

Komentari