ESN Zagreb otvara prijave za studente mentore/buddyje

Piše
Lorena Sikavica

Jun 25, 2018

Udruga Erasmus Student Network Zagreb (ESN Zagreb) volonterska je udruga koja pomaže studentima na razmjeni u Zagrebu te studentima Sveučilišta u Zagrebu koji odlaze na razmjenu.

Na međunarodnoj razini ESN postoji u 40 zemalja u Europi te predstavlja jednu od najvećih europskih studentskih organizacija.

Udruga organizira brojne kulturne, edukacijske, sportske i zabavne aktivnosti kako bi stranim studentima boravak učinila što ugodnijim. Svakom od njih osigurava jednog buddyja, osobu koja će mu stajati na raspolaganju tijekom njegovog boravka u Zagrebu. Osim toga, pruža pomoć i studentima koji iz Zagreba odlaze na razmjenu – nudi im osnove informacije o Erasmus+ programu, povezuje nove i stare odlazne studente, promovira razmjenu studenata na fakultetima te sudjeluje u projektima za poboljšanje kvalitete programa.

Buddyji su lokalni studenti koji preuzimaju ulogu mentora i pomažu dolaznim međunarodnim studentima davanjem savjeta, pojašnjavanjem, prevođenjem, asistencijom u administraciji te najvažnije od svega – buddyji su prvi pravi kontakt međunarodnog studenta s Hrvatskom i prvi (lokalni) prijatelj. Prijavite se i pomozite dolaznim studentima da im razmjena bude još bolja i lakša.

Zadaće Buddyja uključuju pomaganje dolaznim studentima, odnosno:

  • pomoć pri pronalaženju smještaja
  • pomoći im da se što lakše integriraju pute događaja
  • objasniti im kako funkcionira Sveučilište i studentski život u Zagrebu/Hrvatskoj
  • pomoći im pri rješavanju birokracije prije i tijekom razmjene (prevođenje)
  • pomoći im da se naviknu na novu okolinu

Ove godine ESN Zagreb koristi novu aplikaciju, gdje se svaki Buddy mora registrirati i ispuniti svoj profil te sam odabire svog dolaznog studenta komu želi biti mentor, ali pritom ne vidi fotografiju i ime i prezime studenta, već njegove interese i slično. Kada se buddy odabere automatski se generira mail s međusobnim informacijama koji se šalje i vama i njemu – i komunikacija može početi.

Poveznica za registraciju u Buddy sustav:

https://esnzagreb.broaddy.com/register/buddy

Komentari