Grad Bjelovar i Veleučilište u Bjelovaru osigurali 12 stipendija

Piše
Petra Haleš

Feb 19, 2020

S ciljem poticanja izvrsnosti Grad Bjelovar i Veleučilište u Bjelovaru osigurali su 12 besplatnih školarina studentima prve godine koji upisuju studij na Veleučilištu u Bjelovaru.

Pravo na oslobođenje školarine za prvu godinu studija imat će redoviti studenti koji su ostvarili najveći broj bodova na državnoj maturi u ljetnom upisnom roku utvrđen putem objavljenih rezultata državne mature središnjeg prijavnog ureda (www.postani-student.hr).

Oslobođenje školarine za prvu godinu studija dobit će:

  • prvih šest redovitih studenata na rang listi državne mature u ljetnom upisnom roku za preddiplomski stručni studij Računarstvo,
  • prvih četiri redovitih studenata na rang listi državne mature u ljetnom upisnom roku za preddiplomski stručni studij Mehatronika,
  • prvih dvoje redovitih studenata n na rang listi državne mature u ljetnom upisnom roku za preddiplomski stručni studij Sestrinstvo.

Za više informacija obratite se na:

  • e-mail: info@vub.hr ili
  • telefon: 043/241-201.

Komentari