„Hrana i zajednica“ – zajednička borba protiv bacanje hrane

Piše
Lorena Sikavica

svibnja 17, 2018

Projekt „Hrana i zajednica“, sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda, započeo je s kick – off meetingom na kojem su nositelji projekta – Centar za kulturu i dijalog (CeKaDe) i partnerske institucije predstavile projekt.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao jedan od sunositelja projekta, bio je domaćin prvog službenog sastanka na kojem je izv. prof. dr. sc. Alen Host, dekan Fakulteta, izrazio podršku projektu  koji osim humanitarne komponente usmjerava studente prema društveno odgovornom ponašanju.

„Ponosan sam i na naše nastavnike koji su se uključili u program te će u sklopu devet kolegija od sljedeće akademske godine uključiti studente u pronalaženje rješenja u domeni sprečavanja bacanja hrane i poticanja na doniranje hrane“.

Seminarski i završni radovi studenata koji budu izrađeni na navedene teme bit će objavljeni na mrežnim stranicama inicijative, dok će najboljih dvadeset radova biti nagrađeno studijskim putovanjem u Brisel.

Ciljeve i dionice projekta predstavila je doc. dr. sc. Ana Bobinec, voditeljica projekta koja je naglasila da hrvatska sveučilišta, uz nastavu i istraživanje kao prve dvije misije, imaju i treću takozvanu „civilnu“ misiju, što se odnosi na unaprjeđenje kvalitete života u zajednici te obrazovanje odgovornih građana osjetljivih na potrebe zajednice u kojem žive“.

Kroz projekt „Hrana i zajednica“, čak 63 studenta s Ekonomskog i Filozofskog fakulteta u Rijeci, imat će priliku sudjelovati u više aktivnosti s djelatnicima udruga CeKaDe i Zelena Akcija koje će dati studentima osjećaj da čine nešto korisno za zajednicu te tako utjecati na poimanje koliki doprinos zajednici može ostvariti svaki pojedinac. Istovremeno, studenti će steći vrijedna iskustva za svoju buduću karijeru na fleksibilnom tržištu rada, a udruge civilnog društva će povećati svoje stručne, zagovaračke i analitičke kapacitete.

U Projektu sudjeluje šest udruga civilnog društva te Ekonomski i Filozofski fakultet u Rijeci, kao predstavnici akademske zajednice.

Vrijednost samog projekta je 1,084.000 kn te je financiran od strane Europskog socijalnog fonda i vladinog Ureda za udruge.

Sljedeća etapa projekta je Međunarodna konferencija na temu Prekomjernog bacanja i nedovoljnog doniranja hrane koja će se održati 8. i 9. lipnja.

Komentari