HZJZ objavio upute za rad studentskih domova

Piše
Mateo Galić

Sep 16, 2020

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je upute za rad studentskih domova s obzirom na epidemiju COVID-19 u akademskoj godini 2020/2021.

Temeljne odrednice

U svim objektima važno je provoditi i poštivati opće mjere sprječavanja širenja COVID-19. Sve aktivnosti treba provoditi tako da se smanje susreti uživo. To se pogotovo odnosi na okupljanja veće grupe studenata kao i djelatnika (kasnije opisano u dokumentu).

 • Do daljnjega su zabranjeni svi posjeti Domovima osim nužnih posjeta vezanih uz pitanje zaštite zdravlja i sigurnosti.
 • U Domovima su dozvoljene samo aktivnosti koje su vezane uz djelatnosti Doma/centra propisane statutom, a koje se odnose isključivo na stanare Doma i radnike Centra, uz pridržavanje svih propisanih mjera.
 • Održavanje zabava, proslava i sl. u zatvorenim i otvorenim prostorima studentskog centra nisu za sada dozvoljene, uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju.
 • Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama čije usluge su neophodne (što uključuje dosljednu provedbu preventivnih i protuepidemijskih mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju, zdravstvene ispravnosti hrane i sl.) uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće ili jednokratnih nazuvaka (ovisno o prostoru u koji ulazi).

Pojačana higijena prostora

U Domu je neophodno osigurati laku dostupnost odgovarajućeg potrošnog materijala u dovoljnoj količini za sprječavanje infekcija:

 • sapun, tekuća voda i 70 % alkoholna otopina za dezinfekciju ruku (ili drugi odgovarajući dezinficijens),
 • papirnati ručnici i maramice,
 • vreće za smeće,
 • tekućine za dezinfekciju površina,
 • maske za lice (kako je navedeno kasnije u dokumentu),
 • toplomjer.

U higijeni prostorija treba pojačati dezinfekciju zajedničkih prostorija, soba i sanitarnih čvorova sukladno uputama za čišćenje i dezinfekciju najmanje 1 puta dnevno, te dezinficiranje češće dodirivanih površina (kvake, prekidači struje, rukohvati, ručke u toaletu itd.) više puta dnevno.

U cijelom Domu važno je redovito provjetravati sve prostorije (ili ako vremenski uvjeti to dozvoljavaju ostaviti otvorene prozore). Preporučuje se razmotriti mogućnost ugradnje ventilacije na stropu koja izvlači zrak iz sobe/učionice i izbacuje van uz osiguran dovod svježeg vanjskog zraka. Dostupnost tekuće vode i sapuna u svrhu poštivanja osnovnih higijenskih normi mora biti osigurana kao i papirnati jednokratni ručnici i koš s poklopcem u koji se odbacuju korišteni ručnici.

Na ulazu u Dom i na još nekoliko lako dostupnih mjesta, posebno u koridorima gdje se korisnici često kreću, neophodno je postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku s uputom za korištenje na vidljivom mjestu:

 • sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 – 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično 1 potisak ili prema uputama proizvođača).
 • dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati,
 • potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti nadležnoj osobi u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.

Pojačana osobna higijena korisnika i djelatnika:

 • izbjegavati dodirivanje rukama usta, nosa, očiju i lica,
 • redovito i pravilno (najmanje 20 sekundi) prati ruke tekućom vodom i sapunom ili dezinficirati (prednost se daje pranju ruku vodom i sapunom) prije ulaska u Dom i svoju sobu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun.
 • kod pranja ruku pridržavajte se uputa za pravilno pranje ruku (ove upute je potrebno izvjesiti na vidljivo mjesto u svakom sanitarnom čvoru)
 • nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku neophodno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja treba baciti u koš za otpad s poklopcem,
 • kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos unutrašnjom stranom lakta ili papirnatom maramicom koju poslije treba baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke,
 • pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba,
 • izbjegavati dijeljenje obroka, čaša, šalica, posuđa, pribora za jelo, higijenskih potrepština i školskog pribora s drugim osobama.

Održavanje socijalne distance (fizičke udaljenosti):

Neophodno je poticati korisnike i djelatnike da održavaju međusobni razmak od 1,5 metra a po mogućnosti 2 metra kada god je moguće.

Smještaj u studentskim sobama:

U svaku sobu potrebno je smjestiti što manji broj studenata, ovisno o kapacitetima Doma i broju korisnika. Krevete u sobama neophodno je razmjestiti tako da su međusobno razmaknuti najmanje 1,5 metar gdje je god to moguće (ukloniti iz soba sav namještaj koji nije nužan).

Broj i raspored korisnika po sobama, ako je moguće, potrebno je organizirati tako da u jednoj sobi borave studenti koji zajedno borave na nastavi na visokom učilištu ili studenti koji inače zajedno žive. U sobi ne bi trebalo biti smješteno više od tri studenta. Nakon što se odredi sastav soba, treba izbjegavati njihovo miješanje.

Boravak u jednokrevetnoj sobi posebno se preporučuje, sukladno mišljenju školskog liječnika, korisnicima s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, bubrežnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, korisnicima s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) koje mogu predstavljati rizik za razvoj komplikacija i lošijeg ishoda bolesti COVID-19.

U sobe ne smiju ulaziti studenti iz drugih soba, a ako je ulazak nužan, koristi se maska. Djelatnici ulaze u studentske sobe samo kada je to nužno, uz izbjegavanje bliskog fizičkog kontakta sa studentima, a po mogućnosti u vrijeme kada studenti nisu u sobi.

Djelatnici i sve odrasle osobe međusobno komuniciraju preventivo na daljinu kada god je to moguće, a kod komunikacije koja nikako nije moguća na daljinu nose maske i drže socijalnu distancu 2 metra.

Zajedničke prostorije:

Za boravak u svim zatvorenim i otvorenim zajedničkim prostorima Doma neophodno je pripremiti raspored korištenja tih prostora pri čemu se studente grupira prema sobama i grupama soba (sobe koje su zajedno raspoređene u istom prostoru ne mijenjaju se).

Sobe je potrebno grupirati po hodnicima, katovima, paviljonima i sl. Ako se radi o većem prostoru, moguće ga je pregradama razdvojiti prema sobama ili grupama soba. Potrebno je organizirati tamo gdje je moguće i gdje to uvjeti zahtijevaju odvajanje (izbjegavanje miješanja) studenta prema katovima, paviljonima i sl. (rasporede korištenja blagovaonice, toaleta, učionice, sportskih igrališta i sl.).

Razmak između studenata iz iste sobe u blagovaonici/učionici/drugom zajedničkom prostoru treba biti ako je moguće 1,5 m, dok je razmak između studenta jedne sobe u odnosu na studente drugih soba najmanje 2 m (važnije je dosljedno održati što veći razmak između pojedinih soba nego između studenata iz iste sobe).

U svim zajedničkim prostorima neophodno je primijeniti preporuke za specifične djelatnosti (vidjeti na kraju preporuke za knjižnice i preporuke za ugostiteljske objekte). Alternativno, takve 4/9 prostorije ako nisu nužne za svoju osnovnu djelatnost, mogu se privremeno prenamijeniti za nužne aktivnosti kako bi se omogućio veći razmak između studenata.

Zadržavanje u hodnicima i na stubištima potrebno je skratiti koliko je moguće u cilju izbjegavanja grupiranja. Upotrebu zajedničkih toaleta treba organizirati na način da isti korisnici grupirani prema sobama (iste grupe soba koje zajedno borave u blagovaonici ili drugim zajedničkim prostorima) koriste točno određeni toalet (što manji mogući broj studenta po toaletu).

Za svaku zajedničku prostoriju nužno je unaprijed označiti ukupan broj osoba koje u njoj mogu boraviti istovremeno (označiti sjedeća mjesta), te se ne dozvoljava ulazak prekobrojnih osoba. U blagovaoni se može zadržavati sukladno unaprijed utvrđenom rasporedu (primjerice najduže 20 minuta po obroku ili drugačije, ovisno o mogućnostima).

Zajednički vanjski prostor Doma koristi se po istom principu kao blagovaonica ili učionica: studenti su grupirani po sobama. Aktivnosti na otvorenom se trebaju poticati. Studenti mogu igrati športske igre samo kada je riječ o studentima iz iste sobe odnosno grupe soba iako se prednost daje sportovima i tjelesnoj aktivnosti bez fizičkog kontakta.

Praćenje zdravstvenog stanja korisnika i djelatnika

Potrebno je obavijestit djelatnike, korisnike i druge osobe da ne ulaze (ne dolaze) u Dom ako imaju:

 • simptome koji mogu upućivati na COVID-19 (povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome (kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja) te poremećaj osjeta njuha i okusa, povraćanje, proljev
 • ako im je izrečena mjera samoizolacija
 • ako im je potvrđena zaraza s COVID-19.

Student odmah treba javiti djelatniku/ravnatelju Doma ako je primijetio navedene znakove bolesti ili mu je izrečena mjera samoizolacije ili ako on ili netko od ukućana kod kojih je boravio unazad 14 dana ima pozitivan nalaz na COVID-19 (student će prenijeti djelatniku/ravnatelju informaciju od epidemiologa radi li se o riziku za Dom ili ne, s obzirom na vrijeme kada je student posljednji put boravio u obitelji odnosno Domu).

Ako se studentu pojave navedeni znakovi bolesti ili mu se izreče mjera samoizolacije dok boravi u Domu, napušta Dom uz masku i u pratnji roditelja/druge punoljetne osobe iz istog kućanstva u najkraćem mogućem roku.

Student može sam napustiti Dom, ako mu zdravstveno stanje to omogućuje.

Do dolaska roditelja/druge punoljetne osobe iz istog kućanstva, studenti s navedenim znakovima bolesti ili izrečenom mjerom samoizolacije smještaju se u prostoriju za izolaciju koju je prethodno potrebno odrediti za tu svrhu.

U slučaju da se kod djelatnika pojave simptomi koji mogu upućivati na COVID-19 za vrijeme boravka u Domu, djelatnik odmah napušta Dom te se telefonom ili e-porukom javlja nadređenoj osobi u Domu i liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o potrebi za testiranjem i liječenjem.

Ako djelatnik razvije znakove bolesti kada je kod kuće, ne dolazi na posao već se telefonom ili eporukom javlja liječniku obiteljske medicine i nadređenoj osobi u Domu.

Kad student tijekom boravka u Domu razvije simptome bolesti koji mogu upućivati na COVID-19:

 • student o navedenom treba odmah obavijestiti djelatnika ili ravnatelja Doma,
 • student odmah obavještava telefonom (ili na drugi način) roditelja/drugu punoljetnu osobu iz istog kućanstva da dođe po studenta i odvede ga kući,
 • student se smješta u sobu za izolaciju te je u sobi za izolaciju do dolaska roditelja/druge punoljetne osobe iz istog kućanstva (soba za izolaciju: unaprijed određena soba s pristupom toaletu kojeg samo student u izolaciji koristi; student koristi medicinsku masku ako njegovo zdravstveno stanje to omogućuje osim kada je sam u sobi; ako postoji potreba da djelatnik boravi u sobi za izolaciju zajedno s studentom, uz medicinsku masku djelatnik nosi vizir i jednokratni ogrtač; broj soba za izolaciju treba odgovarati raspoloživim kapacitetima Doma i broju studenta koji su na smještaju); uprava Doma treba korisniku sa simptomima omogućiti sav potreban komfor u sobi za izolaciju: dostavu hrane, lijekova i tekućina do dolaska roditelja/druge punoljetne osobe iz istog kućanstva (ostaviti pred ulazom u sobu, u sobu unosi djelatnik sa zaštitnom opremom ili student koristeći medicinsku masku; po mogućnosti koristiti jednokratni pribor za jelo)
 • roditelj/druga osobe iz istog kućanstva odvodi studenta iz Doma (primjerice osobnim automobilom, svi koriste masku; javni prijevoz i taksi nije prihvatljiva opcija za putovanje osobe sa simptomima koji mogu upućivati na COVID-19 ili kojima je izrečena mjera samoizolacije) te se student javlja liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o potrebi testiranja i liječenja; indikaciju za testiranje na COVID-19 utvrđuje liječnik (liječnik obiteljske medicine ili epidemiolog ili školski liječnik) no to se provodi nakon što student kod kojeg su se pojavili navedeni znakovi bolesti napusti Dom u pratnji roditelja/druge osobe iz istog kućanstva, odnosno kada se roditelj/druga osoba iz istog kućanstva /student po napuštanju Doma javi liječniku obiteljske medicine; ukoliko student kontaktira liječnika dok još nije napustio Dom, te liječnik obiteljske medicine ili školski liječnik ili epidemiolog utvrdi da nije potrebno testiranje na COVID-19 jer se simptomi mogu objasniti nekom drugom bolesti, student može ostati u Domu
 • u slučaju teže narušenog zdravstvenog stanja neophodno je pozvati hitnu pomoć
 • student se može vratiti u Dom sukladno odluci liječnika, kada prestaje biti zarazan za druge, neovisno o tome radi li se o COVID-19 ili drugoj zaraznoj bolesti.

Na isti način potrebno je zbrinuti pojedinačne studente kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Kada je potrebna ili bi mogla biti potreba izolacija svih studenta iz jedne sobe (primjerice zbog kontakta s pozitivnom osobom unutar Doma ili pojave simptoma bolesti kod svih studenata iz jedne sobe), izolacija se može provesti u njihovoj sobi na način da samo ta soba koristi jedan toalet (taj toalet ne koriste drugi studenti) uz samo nužne izlaske iz sobe isključivo s medicinskom maskom te uz dostavu hrane i svih potrepština pred vrata sobe.

Izolacija dva ili više studenta kojima je izrečena mjera samoizolacije ili koji pokazuju znakove bolesti koji bi mogli upućivati na bolesti COVID-19 moguća je u jednoj sobi samo ako se radi o onim studentima koji i inače dijele sobu i to isključivo na kraće vrijeme (1-2 dana).

Ukoliko roditelj/ druga punoljetna osoba iz istog kućanstva zbog objektivnih prepreka ne može doći po studenta ili student ne može sam napustiti Dom, neophodno je slijedeće:

 • Za studenta kojemu je izrečena mjera aktivnog zdravstvenog nadzora u samoizolaciji neophodno je osigurati izolaciju u Domu u sobi za izolaciju ne dulje od 48h, te je neophodno osigurati testiranje na SARS-CoV-2 ako se kod studenta tijekom tih prvih 48h samoizolacije pojave znakovi bolesti; nakon isteka 48h ako ne ranije, za studenta s izrečenom mjerom samoizolacije potreban je smještaj u organiziranoj karanteni koju osigurava nadležni Stožer civilne zaštite u odgovarajućem prostoru izvan Doma. •
 • Za studenta sa znakovima bolesti koji mogu upućivati na COVID-19:
 • • u suradnji s nadležnim zavodom za javno zdravstvo neophodno je organizirati testiranje na SARS-CoV-2 temeljem odluke liječnika o potrebi testiranja (liječnik školske medicine, obiteljski liječnik ili epidemiolog),
 • • neophodno je organizirati izolaciju u sobi za izolaciju od pojave znakova bolesti, testiranja te do zaprimanja nalaza na SARS-CoV-2,
 • • u slučaju zaprimanja pozitivnog nalaza na SARS-CoV-2 neophodno je organizirati izolaciju u Domu ne dulje od 48h od zaprimanja pozitivnog nalaza, pri čemu student obavezno sam boravi u sobi za izolaciju, te premještaj studenta u organiziranu izolaciju koju osigurava nadležni Stožer civile zaštite u odgovarajućem prostoru izvan Doma (osigurava se hospitalizacija kada narušeno zdravstveno stanje to zahtjeva)
 • • u slučaju zaprimanja negativnog nalaza na SARS-CoV-2 (kada liječnik isključi COVID-19), student ostaje u Domu pod istim uvjetima kao prije pojavljivanja znakova bolesti.

Pojava znakova bolesti koji mogu upućivati na COVID-19 kod jedne osobe u Domu (prije zaprimanje možebitnog pozitivnog nalaza na COVID-19):

Kod pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19 kod jednog studenta/djelatnika, Dom u pravilu nastavlja dalje s uobičajenim radom, jer treba pretpostaviti da su ipak veći izgledi da se radi o drugoj respiratornoj infekciji nego o COVID-19.

Vezano uz studenta/djelatnika koji je razvio znakove bolesti, postupa se kao što je prethodno navedeno. Iznimka je pojava znakova bolesti kod jednog studenta/djelatnika koji su izrazito karakteristični za COVID-19 (gubitak njuha ili okusa) kada se postupa kao kod grupiranja bolesti.

Grupiranje znakova koji mogu upućivati na COVID-19 (pojava znakova bolesti kod dvije ili više osoba iz iste sobe, hodnika i sl.) ili pojava jedne i više osoba pozitivnih na COVID-19 u Domu: Ravnatelj Doma obavještava nadležnog epidemiologa ili školskog liječnika u slučaju:

• grupiranja sumnje na COVID-19 (u slučaju pojava znakova bolesti koji mogu upućivati na COVID-19 kod dva i više djelatnika i/ili korisnika iz iste sobe, kata, hodnika i sl.)

• kod znakova bolesti koji su izrazito karakteristični za COVID-19 (gubitak osjeta okusa i njuha) kod jednog ili više studenata/djelatnika

• kod svakog potvrđenog slučaje zaraze COVID-19 među djelatnicima ili korisnicima Doma.

Kod navedenog odmah je potrebno:

1. pojačati mjere odvajanja svih studenata iz te iste sobe i grupe soba kao i djelatnika zaduženih za te sobe, od drugih studenata i djelatnika Doma (izolacija studenata u sobi: studenti se zadržavaju u svojoj sobi gdje im se osigurava prehrana i sve što je nužno kako bi izlasci iz sobe bili što rjeđi; izlasci iz sobe mogući su isključivo s medicinskom maskom),

2. najaviti roditeljima/drugim punoljetnim osobama iz istog kućanstva svih studenata iz grupe soba u kojoj boravi student sa simptomima ili koji ima potvrđen COVID-19 da se pripreme za dolazak po studente, jer postoji vjerojatnost da će im biti izrečena mjera samoizolacije,

3. dalje postupati prema uputama liječnika/epidemiologa/školskog liječnika.

Kada se kod studenta ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-19 (pozitivan nalaz na COVID-19), postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa/školskog liječnika. To između ostalog znači da se za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna, izriče mjera aktivnoga zdravstvenog nadzora u samoizolaciji. Svi djelatnici kojima je izrečena mjera samoizolacije odmah napuštaju Dom. Svi studenti kojima je izrečena mjera samoizolacije u najkraćem mogućem roku napuštaju Dom u pratnji roditelja/druge osobe iz istog kućanstva uz korištenje maski.

Praćenje tjelesna temperature: Prije dolaska na posao djelatnici trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je moguće, svakodnevno kod dolaska i odlaska iz Doma djelatnicima treba izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom. Kod osobe s povišenom temperaturom (37,2°C i veća, ovisno o specifikaciji beskontaktnog toplomjera) mjeri se temperatura i standardnim toplomjerom pod pazuhom te se povišena temperatura utvrđuje na temelju rezultata mjerenja pod pazuhom.

Evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma upisuje se u posebnu evidencijsku knjigu.

Neophodno je obavijestiti korisnike da u Dom ponesu toplomjer. Studenti svako jutro i večer mjere tjelesnu temperaturu pri čemu svaki student za sebe vodi pisanu evidenciju koju će na traženje dati na uvid nadležnima.

Korisnici kojima je osigurana podrška osobnog pomoćnika. Korisnik kojem je neophodan osobni asistent ili druga odrasla osoba (roditelj) ima pravo na takvu pomoć uz uvjet da osobni asistent poštuje sve obaveze opisane u ovim preporukama (držanje razmaka koliko je moguće, pojačana higijena, korištenje maski kada nije moguće održavati preporučeni fizički razmak i rukavica kod pomoći u intimnoj njezi ovisno o zdravstvenom stanju studenta i sl.).

Maske

Studenti ne nose maske u svojoj sobi. Maske se ne nose u sanitarnom čvoru kod pranja zuba, umivanja i tuširanja te u blagovaonici za vrijeme jela. U učionici studenti mogu biti izuzeti od obaveze nošenja maske ako je osiguran potreban razmak između studenata grupiranih po sobama te se studenti potiču da ne govore (ne uče na glas) već rade u tišini.

U zajedničkim prostorijama studenti i zaposlenici obavezno nose masku, uz ranije navedene izuzetke. Na otvorenom se ne nosi maska, ako je moguće izbjeći grupiranje veće skupine ljudi.

Masku je potrebno koristiti pravilno, tako da cijelo vrijeme pokriva nos i usta, te ju redovito po potrebi zamijeniti. Preporučuju se platnene maske. Medicinska maska je nužna samo za osobe sa znakovima bolesti koji mogu upućivati na COVID-19, kod nadzora bolesne osobe ili za osobe s izrečenom mjerom samoizolacije.

Izvještavanje i komunikacija s djelatnicima. Svi djelatnici i studenti trebaju biti upoznati s ovim uputama (Upute je nužno objaviti na mrežnim stranicama Domova).

Završne preporuke

Ukoliko se ne može organizirati posao zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike iz drugih odgovarajućih odgojno-obrazovnih ustanova, a kako bi se osigurala kontinuirana skrb za korisnike.

Osigurana je kontinuirana nužna suradnja s osnivačem. Svaki zadatak ravnatelj treba dodijeliti jednoj odgovornoj osobi koja o navedenom provodi dnevnu pisanu evidenciju kada je to moguće.

Ove preporuke ne isključuju provođenje drugih preporuka sukladno aktualnoj i promijenjenoj epidemiološkoj situaciji.

Foto: x-ica.com

Komentari