Kako do sobe u studentskom domu?

Piše
x-ica tim

Jul 03, 2015

U periodu kada veliki broj studenata priprema prijave na natječaj za stanovanje u studentskom domu, javljaju se brojne nedoumice pri tumačenju teksta samog natječaja i kriterija.

Brojni studenti lako se izgube u tom moru riječi i mnogima je teško razumjeti stavke koje objašnjavaju za što se dobivaju dodatni bodovi, koje uvjete moraju ispuniti da bi dobili iste, koji su kriteriji koji se vrednuju pri prijavi na natječaj, itd. Kroz nekoliko sekcija pokušat ćemo vam pojednostaviti natječaj, odnosno prikazati najčešća pitanja i nedoumice koje studente najviše bune. Imajte na umu da se natječaj iz godine u godinu može i ne mora promijeniti. U slučaju značajnijih promjena, svakako ćemo vas obavijestiti. Dakle, krenimo.

Koji su osnovni dokumenti koje morate predati prilikom prijave na natječaj za raspodjelu mjesta u studentskom domu?

Na natječaj za subvencionirani smještaj mogu se prijaviti redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske, i redoviti studenti koji su državljani EU s prijavljenim boravkom u RH sa statusom stranca na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj.

Morate ispuniti obrasce koji se mogu naći na stranicama Studentskog centra ili ih kupiti u knjižari SC-a zajedno s uplatnicom za troškove natječaja i molbom. Molbu ne možete isprintati, već je morate kupiti u knjižari. Obrazac koji ispunjavaju stariji studenti (od 2. godine naviše) je OBRAZAC A. Za brucoše je namijenjen OBRAZAC B. Treba vam i potvrda/uvjerenje o prebivalištu (MUP) te dokaz o uplati troškova natječajnog postupka. Sve to prilažete u tiskanici molbe te donosite indeks na uvid. Obrasci su informacije o vašim ocjenama, postignutom uspjehu i godini studija, a ovjeravaju se u referadi vašeg fakulteta. Ispis ocjena NIJE POTREBAN jer podatke koje upišete na obrazac ovjeravate u referadi. Brucoši obrasce ovjeravaju u svojim matičnim srednjim školama te im nije potrebna molba ni indeks, već samo OBRAZAC B uz potvrdu o upisu na fakultet, potvrdu o prebivalištu, uplatnicu i eventualne dokumente za ostvarivanje dodatnih bodova, o čemu detaljnije u nastavku.

Kako ostvariti pravo na izravan upis u dom i koji su dokumenti potrebni ?

Ako ste student viših godina, pravo na izravan upis u dom ostvarujete ako imate prosjek svih položenih ispita na studiju iznad 4,499 i minimalno 55 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini zaključno s danom prijave na natječaj te ako nemate zaostajanja tijekom studija. (Pod terminom zaostajanje misli se na promjenu studija ili promjenu visokog učilišta bez prelaska na višu godinu studija, parcijalno upisanu godinu i pad godine, izuzimajući zamrzavanje godine ili semestra u referadi zbog opravdanih razloga).

Brucoši stječu pravo izravnog upisa u dom ako su tijekom svih godina srednjoškolskog obrazovanja imali prosjek 5,000.

Ako ste dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja, HRVI Domovinskog rata ili HRVI Domovinskog rata I. skupine, pravo na izravan upis ostvarujete preko potvrde koju izdaje nadležni Ured državne uprave (najčešće Ministarstvo branitelja) i to prema mjestu prebivališta, ali pod uvjetom da ne prelazite cenzus koji iznosi 2.161,90 kn. Cenzus se odnosi na primanja po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini i dokazuje se izvatkom iz Porezne uprave – potvrdom o godišnjim primanjima za sve članove kućanstva te potvrdom o visini isplaćene mirovine za članove kućanstva koji su u mirovini. Jednaka pravila vrijede za studente čiji su roditelji nastradali u ratu kao civili.

Ako ste stipendist državne stipendije kategorije A ili kategorije D-1, korisnik stipendije Fonda za stipendiranje djece hrvatskih branitelja, stipendije za iznimno darovite studente u nadležnosti Sveučilišta, uz osnovne dokumente morate dostaviti i ugovor o dodjeli državne/sveučilišne stipendije ili ugovor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata. Ne smijete imati zaostajanje tijekom vašeg studija.

Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata moraju dostaviti smrtni list roditelja ili dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležnog tijela državne uprave te rodni list studenta.

Nemojte zaboraviti i izjavu o zajedničkom kućanstvu koju ovjeravate kod javnog bilježnika jer sve dodatne bodove, kao i izravan smještaj, ostvarujete samo na principu zajedničkog kućanstva (ako vam brat/sestra živi odvojeno u drugom kućanstvu, ne možete ostvariti dodatna prava).

Ako nemate pravo na izravan smještaj u dom, kako možete dobiti dodatne bodove?

Dodatne bodove možete dobiti ako ispunjavate sljedeće uvjete:

– dobitnik ste Rektorove ili Dekanove nagrade (treba vam potvrda kojom to dokazujete te istu beneficiju možete iskoristiti samo jednom tijekom studija) – 400 bodova Rektorova, 300 bodova Dekanova nagrada;

– osvojili ste jedno od prva tri mjesta na nekom od državnih ili međunarodnih natjecanja vezanih uz nastavni program (vrijedi samo za brucoše) – 400 bodova;

– brucoš ste i postigli ste ukupan rezultat na državnoj maturi A razine između 90% i 100% (dokazujete potvrdom o državnoj maturi) – 90% do 95% – 200 bodova, više od 95% – 400 bodova;

– studirate neko od deficitarnih zanimanja – 200 bodova;

– jedan roditelj vam je umro, poginuo, nestao ili nepoznat (dokazujete smrtnim listom ili dokazom o nestanku roditelja, izvatkom da vam je roditelj nepoznat i vašim rodnim listom) – 400 bodova;

– imate brata/sestru predškolske dobi ili na redovitom školovanju (potvrda o školovanju te njihova potvrda o prebivalištu) – 150 bodova za svakog brata/sestru u zajedničkom kućanstvu;

– imate brata/sestru s teškoćama u razvoju (potvrda o statusu) – 200 bodova za svakog;

– imate roditelja s tjelesnim oštećenjem 100% – osim roditelja koji su obuhvaćeni stavkom o invalidima Domovinskog rata (rješenje o postotku tjelesnog oštećenja ustanove za mirovinsko osiguranje) – 200 bodova po roditelju;

– korisnici ste socijalne pomoći za cijelo kućanstvo (potvrda centra za socijalnu skrb) – 400 bodova;

– roditelji su vam rastavljeni (pravomoćna sudska potvrda o razvodu) – 150 bodova ako živite samo s jednim roditeljem;

– ako su vam roditelji (jedan ili oba) nezaposleni (potvrda o nezaposlenosti) – 100 bodova po roditelju;

– imate malodobno dijete (djetetov rodni list) – 300 bodova za svako dijete;

– ostvarujete prava kao dijete roditelja koji ima status branitelja, ranjeni ste u ratu, a niste ostvarili izravan upis u dom (potvrda o statusu djeteta hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata) – 200 bodova.

Kako možete dobiti dodatne bodove na temelju svog uspjeha?

Dodatne bodove možete ostvariti:

– ako ste položili sve ispite iz tekuće akademske godine (ne uključujući prenesene predmete) ili ako ostvarite ukupan broj ECTS bodova koji su propisani za tu godinu uključujući završni rad, a isključujući diplomski rad – 300 bodova;

– ako ste upisani ste u drugu godinu studija – 200 bodova, treću godinu – 300 bodova, četvrtu godinu 400 bodova, petu godinu – 500 bodova, šestu godinu – 600 bodova.

Ako imate zaostajanje tijekom studija na bilo kojoj godini, ne možete ostvariti bodove na temelju upisanih godina.

Je li moguće ostvariti sve bodove u kategoriji ili postoji ograničenje?

Svake godine u natječaju na stranicama SC-a navedeno je koje kategorije se mogu spajati, odnosno koliki je maksimalan broj bodova koje možete ostvariti. Obično je to 60% bodova koje ostvarujete po uspjehu, ali određene kategorije su isključene iz ovog pravila.

Gdje i kako podnijeti dokumentaciju?

Studenti viših godina dokumentaciju podnose osobno ili je predaje netko umjesto njih uz punomoć u poslovnici SC-a, a brucoši svoje prijave šalju poštom na adresu SC-a ili predaju osobno.

Uz preslike dokumenata koje podnosite morate podnijeti i originale na uvid, dok dokumentacija brucoša mora biti u originalu. Dokumentacija se ne vraća podnositelju.

Za sve dodatne informacije koje nisu navedene u ovom članku, slobodno se javite na mail strujicj@gmail.com ili posjetite web stranice Studentskog centra u Zagrebu. Za nove natječaje i kriterije, pratite kategoriju Smještaj stranica SC-a.

SCZG: Natječaj za smještaj studenata

Autor: Jelena Strujić

Komentari