Konferencija Clim´Foot u Parizu

Piše
Lorena Sikavica

Jun 12, 2018

Ekonomski fakultet na temelju  iznimnih rezultata u prikupljanju CO2 podataka od strane koordinatora LIFE Clim´Foot projekta tj. francuske Agencije za okoliš i energiju (ADEME) i posredovanjem Energetskog instituta Hrvoje Požar odabran je kao jedina hrvatska organizacija na finalnoj konferenciji koja će se održati u Parizu od 13. do 16. lipnja ove godine.

U cilju uspostave harmoniziranog pristupa izračunu ugljikovog otiska, u rujnu 2015. započelo je provođenje trogodišnjeg LIFE Clim’Foot projekta „Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljikovog otiska poslovnih subjekata” (engl. Climate Governance: Implementing public policies to calculate and reduce organisations carbon footprint), u pet zemalja Europske unije – Francuska, Italija, Grčka, Mađarska i Hrvatska.

Za potrebe izrade modela razvijena je i nacionalna baza faktora emisije stakleničkih plinova, koja se sastoji od 172 nacionalna faktora. U tijeku je testiranje nacionalnog modela za izračun ugljičnog otiska na 10-tak odabranih poslovnih subjekata.

Među odabranima je i Ekonomski fakultet u Rijeci, koji je uz pomoć EIHP-a prvi pripremio sve potrebne podatke i proveo izračun izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova svih tijekova ljudi, energije i materijala, za koje je fakultet odgovoran ili je o njima samo ovisan. Izračun ugljikovog otiska omogućit će Ekonomskom fakultetu upoznavanje sa strukturom emisija stakleničkih plinova te odabir mjera za smanjenje ugljikovog otiska. Osim izračuna, projektom je predviđena i izrada Strategije upravljanja ugljikovim otiskom.

Voditelji LIFE Clim’Foot projekta na Ekonomskom fakultetu su izv.prof.dr.sc. Saša Žiković i doc. dr. sc  Dejan Miljenović, koji će i održati prezentaciju o procesu prikupljanja podataka i izračunu ugljikova otiska za EFRI.

Komentari