Kratkoročni ESC „Outward Bound in Sumartin“

Piše
Petra Haleš

Oct 21, 2019

Šesnaestero mladih u dobi od 18 do 30 godina iz Italije, Španjolske, Grčke i Hrvatske okupili su se na dvotjednom volonterskom projektu u malome gradiću Sumartinu na otoku Braču.

Projekt je financiran iz programa Europskih snaga solidarnosti s ciljem da mladi kroz rad na lokalnom brodogradilištu razviju nove vještine i znanje o izradi i održavanju prvenstveno drvenih brodova. Naučili su i kako rukovati raznim alatima čija će im upotreba koristiti i u svakodnevnom životu, budući da će stečenim vještinama povećati svoju zapošljivost. Cijeli projekt provodi se u suradnji sa organizacijom „Maritima Educare”.

Volonteri su naučili i osnove kalafatskog zanimanja koje su imali priliku isprobati i u praksi. Bili su i u posjeti klesarskoj srednjoj školi u mjestu Pučišća na otoku Braču gdje su ih učenici malo bolje upoznali s kamenom kao radnim materijalom pa su volonteri imali priliku vidjeti tehnike koje se koriste prilikom obrade kamena kao i gotove radove.

Komentari