Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove

Piše
Lorena Sikavica

Sep 14, 2018

Liječnički pregledi za studente viših godina studija koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u ak. god. 2018./2019. obavljat će se školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22.

Studenti na pregled trebaju ponijeti zdravstvene iskaznice, indekse i prema potrebi zdravstvenu dokumentaciju.

Pregledi će se obavljati u sljedećim terminima:

  • 26. 9. 2018. od 12.30 do 13.00 (40 studenata)
  • 27. 9. 2018. 8.00 do 9.00 (40 studenata)
  • 4. 10. 2018. od 12.30 do 13.00 (40 studenata)
  • 10. 10. 2018. od 15.00 do 15.30 (40 studenata)
  • 18. 10. 2018. od 12.30 do 13.00 (40 studenata)

Studenti se za pregled trebaju prijaviti upisom u odgovarajući popis na vratima Info-centra (najviše 40 studenata po terminu!).

Komentari