Ljetni smještaj u studentskom domu Stjepan Radić

Piše
Petra Haleš

Jun 06, 2019

Redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija mogu koristiti ljetni smještaj u SN ,,Stjepan Radić“ od 16. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine.

Studenti koji žele koristiti ljetni smještaj mogu se prijaviti u upravi studentskog doma u kojem su smješteni od dana objave ove obavijesti do 28. lipnja 2019. godine.

Studenti koji trenutno nisu u studentskom domu, a žele koristiti ljetni smještaj, mogu se prijaviti u Poslovnicu za smještaj do 28. lipnja 2019. godine.

Cijena ljetnog smještaja iznosi 900 kuna (PDV je uključen u cijenu) i plaća se u studentskom domu “Stjepan Radić”.

Studenti koji imaju studijske obaveze na fakultetu iza 15. srpnja 2019., uz predočenje potvrde sa fakulteta, mogu koristiti pravo na produženi smještaj. Cijena navedenog smještaja iznosi 20 kuna / noć (PDV je uključen u cijenu).

Potvrdu za ostvarivanje prava na produženi smještaj potrebno je donijeti u Poslovnicu za smještaj (Savska cesta 25, u radnom vremenu sa strankama: pon. – pet., od 8 do 15h).

Na istoj treba biti jasno naznačeno do kada student ima studijske obaveze.

Napomena:

  • domski internet dostupan je u vrijeme korištenja ljetnog smještaja

Komentari