Međunarodni dan boja

Piše
Lorena Sikavica

Mar 19, 2018

Hrvatska udruga za boje – HUBO (Croatian Colour Society – CroCoS) u suorganizaciji s Tekstilno-tehnološkim fakultetomGrafičkim fakultetom i Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu četvrti puta organiziraju Međunarodni dan boja – MDB 2018. (International Colour Day), koji se tradicionalno obilježava na prvi dan proljeća, 21. ožujka.

Prigodni cjelodnevni program pod nazivom “Boja u suvremenosti” održat će se u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Program obuhvaća znanstveno-stručni simpozijizložbu tematski posvećenu boji te radionice za djecu i odrasle. U dijelu simpozija predviđena su stručna i popularna predavanja u trajanju od najviše 15 minuta.

Obilježavanje Međunarodnog dana boja usvojeno je 2008. od Međunarodnog udruženja za boje (AIC – International Colour Association), a na prijedlog Portugalskog udruženja za svjetlo. Odlučeno je da Dan boje bude na ekvinocij – kada dan i noć jednako traju, što se simbolično odnosi na komplementarnu prirodu svjetlosti i tame, svjetla i sjene.

Izvor: unizg.hr

Komentari