Međunarodni dan priziva savjesti

Piše
x-ica tim

svibnja 15, 2020

Na današnji dan, 15. svibnja 2020. godine, kada obilježavamo Međunarodni dan priziva savjesti želimo naglasiti važnost prava na priziv savjesti koje je zaštićeno brojnim međunarodnim i nacionalnim zakonodavstvima.

Pravo na priziv savjesti uspostavljeno je u međunarodnom pravu nakon Nürnberškog suđenja nacistima nakon II. Svjetskog rata te proizlazi iz slobode savjesti zajamčene člankom 18. Opće deklaracije o pravima čovjeka koje glasi:

Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi; to pravo uključuje slobodu promjene vjeroispovijedi ili uvjerenja i slobodu da pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazuje svoju vjeroispovijed ili uvjerenje bogoslužjem, poučavanjem, praktičnim vršenjem i obredima.

Pravo na priziv savjesti pojavljuje se u kontekstu služenja vojnog roka i medicine, a u hrvatskom je društvu postao aktualan u kontekstu pravne regulacije pobačaja. Kao pravni institut, priziv savjesti omogućuje pojedincima u najtežim moralnim pitanjima donijeti odluku koja je u skladu s vlastitom savjesti. U kontekstu pobačaja, pravno uređenje priziva savjesti u Republici Hrvatskoj u skladu je s ustavnom odredbom o slobodi savjesti.

SSMH - Međunarodni dan priziva savjesti

Zakon o liječništvu omogućuje priziv savjesti liječniku zbog etičkih, vjerskih ili moralnih nazora odnosno uvjerenja, ako se takav priziv savjesti ne kosi s pravilima struke i ako se time ne uzrokuju trajne posljedice za zdravlje ili ne ugrožava život pacijenta ili pacijentice. Uz obvezu da liječnik o svojoj odluci obavijesti ženu i nadređenog, odnosno poslodavca, proizlazi da liječnici u Republici Hrvatskoj mogu izjaviti priziv savjesti u odnosu na pobačaj koji nije neposredno vezan uz očuvanje zdravlja žene.

Zakon o sestrinstvu te Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji omogućuju priziv savjesti, a Etički kodeks primalja jamči pravo na priziv savjesti svim primaljama. Uz to, valja navesti kako priziv savjesti u Republici Hrvatskoj uređuje Kodeks medicinske etike i deontologije Hrvatskoga liječničkog zbora, u kojem se navodi: “Liječnik ima pravo na priziv savjesti ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili ne ugrozi život pacijenta.”

Ovom prilikom želimo svim liječnicima i zdravstvenom osoblju zahvaliti na silnim naporima koje ulažu u svrhu suzbijanja pandemije COVID-19. Istovremeno poručujemo kako je danas, na Međunarodni dan priziva savjesti, nužno osvijestiti važnost uloge priziva savjesti u modernom društvu koji doprinosi očuvanju moralnog integriteta društva.

Od neizmjerne je važnosti osigurati svim liječnicima i zdravstvenom osoblju da u najtežim etičkim pitanjima mogu koristiti priziv savjesti, kao temeljno ljudsko pravo i pri tome donositi odluke u skladu s vlastitom savjesti poštujući dostojanstvo svake osobe. Dostojanstvo svake osobe mora biti njegovano i odraženo u društvenim običajima te zaštićeno zakonom.

Uz prepoznavanje slobode, solidarnosti, kulture i demokracije kao temeljnih vrijednosti, očuvanje priziva savjesti civilizacijski je doseg kojeg niti jedno društvo ni država ne smije ukinuti niti relativizirati u važnosti.

Foto: pixabay

Komentari