Natječaj za dodjelu 10 000 državnih stipendija

Piše
Petra Haleš

Oct 12, 2017

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj upisanim na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima* te studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisanim na poslijediplomske sveučilišne studije.

I. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

D-1 – redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona;

E – redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine slabijega socio-ekonomskoga statusa;

P – studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Državna stipendija isplaćuje se do 15. u mjesecu u najmanje devet mjesečnih rata od najmanje 1.200,00 kuna.

Prijaviti se možete do 6. studenog 2017.. godine, a ostale pojedinosti možete vidjeti ovdje.

Komentari