Natječaj za najbolji studentski esej

Piše
Ana Leko

Mar 03, 2016

Svi redovni studenti, ljubitelji pisanja, mogu se prijaviti na Natječaj za najbolji studentski esej na temu Mnoštvo jezika, jedan svijet i osvojiti put u New York.

ELS i United Nations Academic Impact organiziraju Natječaj za najbolji studentski esej. Na natječaju mogu sudjelovati redovni studenti stariji od 18 godina i osvojiti put u sjedište Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Esej treba imati maksimalno 2000 riječi i trebao bi se baviti globalnim građanstvom i kulturalnim razumijevanjem te ulogom koju poznavanje jezika može imati u tome.

Esej treba biti napisan na jednom od službenih jezika Ujedinjenih naroda – arapski, kineski, engleski, francuski, ruski ili španjolski – koji nije materinski jezik prijavitelja.

Pobjednici će biti pozvani da predstave svoje planove od 25. do 31. srpnja, u sjedištu UN-a u New Yorku.

Rok prijave je 31. ožujka, a sve informacije o postupku prijave i samom natječaju možete pronaći na web stranicama ELS-a.

Komentari