Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija

Piše
Petra Haleš

Jul 17, 2021

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 11. redovitoj sjednici u 352. ak.god. (2020./2021.) održanoj 8. lipnja 2021. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2020./2021.

Tekst za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2021./2022. pročitajte OVDJE.

Tablicu upisnih mjesta pogledajte OVDJE.

Foto: x-ica.com

Komentari