Nova mobilna aplikacija SEA-EU Around

Piše
Vedran Mikulić

Jan 23, 2021

Od 21. siječnja, možete besplatno preuzeti novu SEA-EU Around mobilnu aplikaciju, razvijenu na partnerskom Sveučilištu u Brestu za potrebe alijanse Europskog sveučilišta mora SEA-EU. 

Aplikacija je dostupna svim studentima i zaposlenicima šest SEA-EU Sveučilišta, a napravljena je s ciljem povezivanja studenata, započinjanja novih suradnji među nastavnicima, znanstvenicima i administrativnim osobljem te lakšeg ostvarivanja mobilnosti na nekom od SEA-EU partnerskih Sveučilišta.

Sveučilište u Splitu član je SEA-EU alijanse (Europsko sveučilište mora) u sklopu koje je na partnerskom Sveučilištu u Brestu razvijena aplikacija dostupna za šest članova.

Pomoću SEA-EU Around aplikacije možete razgovarati s kolegama iz SEA-EU alijanse, poboljšati znanje jezika, naučiti više o kulturi partnerskih zemalja, izmjenjivati ideje za suradnju, započeti novi projekt ili pronaći domaćina na SEA-EU partnerskom Sveučilištu koji će Vam pomoći organizirati Vašu mobilnost. Sve što Vam treba za njeno korištenje je službena e-mail adresa Sveučilišta ili sastavnice.

Aplikacija je dostupna na Google Play i Apple Store servisima i potpuno je besplatna.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sea_eu.around

https://apps.apple.com/fr/app/sea-eu-around/id1543605955

Više detalja o aplikaciji možete saznati na službenoj stranici SEA-EU alijanse ovdje ili u ovom promotivnom videu…

Foto: Pixabay

Komentari