Nove zgrade osječkih fakulteta

Piše
Ana Leko

Dec 29, 2015

Elektrotehnički i Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku dobit će nove zgrade na prostoru kampusa.

Prošlog je tjedna održana 3. sjednica Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u akademskoj godini 2015./2016. na kojoj su članovi Senata s rektorom prof. dr. sc. Željkom Turkaljem na čelu izdali suglasnost za dvije odluke vezane uz projekt planirane buduće gradnje novih objekata dvaju osječkih fakulteta na prostoru sveučilišnog kampusa, prenosi portal Osijek 031.

Članovi Senata dali su suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, i prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, za davanje ovlasti rektoru Turkalju da u ime navedenih fakulteta provede postupak javne nabave za usluge zaštitnih arheoloških iskopavanja.

– Dvije nove zgrade također će se nalaziti u zapadnom dijelu kampusa, odmah pokraj nove zgrade Građevinskog fakulteta, koju ćemo uskoro svečano otvoriti te pokraj buduće nove zgrade Pravnog fakulteta, za koju su već provedena arheološka iskopavanja.

U 2016. godini planiramo, osim provedbe zaštitnih arheoloških iskopavanja, putem natječaja dobiti idejni i glavni projekt za nove objekte Elektrotehničkog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta te se kandidirati za dobivanje financijskih sredstava iz fondova Europske unije. Nadamo se da će gradnja dviju novih zgrada početi tijekom 2017. godine, istaknuo je rektor Željko Turkalj na sjednici Senata.

Uz to, Senat je donio odluku o raspisivanju Internog natječaja Sveučilišta za prijavu na program Gost istraživač. Riječ je o internom natječaju za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata čija je osnovna svrha potaknuti suradnju svojih istraživača s istaknutim istraživačima s drugih, posebice inozemnih sveučilišta. Za tu svrhu rezervirana su sredstva iz Poslovnog fonda Sveučilišta, ukupno milijun kuna, s tim da je70 tisuća kuna maksimalan iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu.

Izvor: Osijek 031

Komentari