O mom faksu – Muzička akademija

Piše
Ana Leko

Oct 14, 2015

Glazba je zvonka radost, kaže jedna izreka. A Marija Matić, studentica na Muzičkoj akademiji to dobro zna jer njoj glazba čini svijet ljepšim i boljim mjestom.

Marija Matić je na 5. godini diplomskog studija glasovira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Za našu rubriku O mom faksu ispričala nam je kako je studirati na akademiji, koji sve smjerovi postoje i što bi preporučila brucošima.

Nekoliko riječi o Akademiji

Kako je studirati na MK        

Muzička akademija nije pretjerano teška, ali ni lagana, no potreban je svakodnevni rad i samodisciplina budući da je nastava glavnog i najvažnijih predmeta uglavnom individualna. Također, od studenta profesor na svakom predavanju očekuje napredak što je ujedno najveća prednost, a samim time i najzahtjevniji dio studiranja na akademiji.

Smjerovi na Muzičkoj akademiji

Na akademiji postoji 8 smjerova, odnosno odsjeka, a to su instrumentalni (glasovir, orgulje, čembalo, zasebni gudacki i puhački instrumenti i udaraljke), vokalni (solo pjevanje), i teoretski odsjeci (glazbena pedagogija, teorija glazbe, kompozicija, dirigiranje, muzikologija).

Studentske aktivnosti

Na akademiji djeluju orkestar, zbor i razni komorni sastavi koji svaki semestar imaju zadani projekt koji se naposljetku izvodi u koncertnoj dvorani Lisinski, a redovno se održavaju koncerti i seminari najuglednijih profesora koji djeluju diljem svijeta.

Osobni plan

Želje i planovi nakon studija

Kao diplomirana pijanistica imam plan i želju raditi u glazbenoj školi kao profesorica klavira, ali imam u vidu i druge opcije koje nisu nužno pijanističke prirode već se tiču općenito umjetnosti i kulture.

Savjeti za brucoše

Novim studentima bih savjetovala da hrabro idu za onim što žele, da budu vrijedni i slijede svoj odabrani smjer jer nas nema puno u ovom zanimanju, te da uživaju u glazbi koja je puno više od samih nota i koja čini svijet boljim i ljepšim mjestom.

Zanimljive i korisne informacije

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu najstarija je i najveća visokoškolska glazbena ustanova u Republici Hrvatskoj. Povijest Muzičke akademije seže daleko u prošlost. Ona je izravni nasljednik Muzičke škole Hrvatskoga glazbenog zavoda koja je s radom počela 16. veljače 1829. U drugoj polovici 19. stoljeća škola se profesionalizira, dobiva državnu subvenciju i proširuje svoju djelatnost, a 1876. seli se u novu zgradu u Gundulićevoj ulici. Na prijelazu u 20. stoljeće škola je prerasla u konzervatorij, a 1922. preimenovana je u Kraljevsku muzičku akademiju. Poslije Drugog svjetskog rata akademija postaje visokoškolska ustanova, a od 1979. članica je zagrebačkog Sveučilišta.

Grad Zagreb znao je prepoznati važnost i ulogu Muzičke akademije u javnom životu, te joj je na stoljetno korištenje dodijelio bivšu zgradu Ferimporta na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru grada. 30. rujna 2104. godine otvorena je moderna zgrada Muzičke akademije koja budućim mladim naraštajima omogućuje još kvalitetnije školovanje.

Trenutačno na Muzičkoj akademiji oko 150 profesora podučava više od 500 studenata, a nastava je organizirana na osam odsjeka: Odsjek za kompoziciju i glazbenu teoriju, Odsjek za muzikologiju, Odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke, Odsjek za pjevanje, Odsjek za klavir, čembalo i orgulje, Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, Odsjek za puhačke instrumente te Odsjek za glazbenu kulturu.

Visoka razina izvrsnosti i kvalitete obrazovanja na Muzičkoj akademiji može se čuti na gotovo 300 koncerata, produkcija i priredbi koje se tijekom akademske godine održe u njezinim prostorima i koncertnim dvoranama grada Zagreba. Posebno treba istaknuti dva velika koncerta koja Muzička akademija priređuje u sklopu Akademskog ciklusa u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a tu su i ciklusi koncerata Virtuoso, Timbar, Mladi za mlade, te vlastite zborske i operne produkcije.

Studenti Muzičke akademije sudjeluju kao solisti na koncertima Zagrebačke filharmonije, a često su nosioci uloga opernih predstava u HNK diljem Hrvatske. Pored simfonijskog orkestra i zbora Muzičke akademije, još dva studentska ansambla djeluju s dugogodišnjim kontinuitetom i bilježe zapažene nastupe po svijetu: udaraljkaški ansambl biNg – bang i čelistički ansambl Cellomania.          

Kontakti

Muzička akademija, Trg maršala Tita 12

Web: www.muza.unizg.hr

Studentska služba

Ljiljana Novosel i Renata Kovačić

e-mail: referada@muza.hr

Prijem stranaka radnim danom od 9:30 do 12:30 sati

Komentari