Objavljeni natječaji za upis na poslijediplomske studije FBF-a

Piše
Petra Haleš

Jul 26, 2019

Objavljeni su natječaji za upis studenata u akademsku godinu 2019./2020. na poslijediplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

NATJEČAJ za upis studenata na doktorski studij “Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ u akademskoj godini 2019./2020.

Više možete vidjeti OVDJE.

NATJEČAJ za upis na SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE u akademskoj godini 2019./2020.

Više možete vidjeti OVDJE.

Komentari