Od danas Filozofski fakultet nema dekana

Piše
Petra Haleš

Jan 29, 2021

Donosimo vam najnovije priopćenje članova Fakultetskog vijeća, nastavnika i studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanoj danas, 29. siječnja 2021, financijsko izvješće obnašatelja dužnosti dekana, prorektora Miljenka Šimprage
nije prihvaćeno.

Od 84 prisutna člana za izvješće glasala su 32, protiv je bilo 35, suzdržanih 17. Izvješće o prijedlogu proračuna Fakulteta i njegovu izvršenju dio je godišnjeg izvješća o radu i poslovanju Fakulteta. Prema Statutu Filozofskog fakulteta, članak 26 (“Prestanak mandata dekana”), ako dekanu nije prihvaćen godišnji izvještaj o radu i poslovanju Fakulteta, mandat mu prestaje.

Od danas Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nema dekana.

Zabrinuti članovi Fakultetskog vijeća, nastavnici i studenti
Filozofskog fakulteta

Komentari