Održana svečana dodjela Rektorove nagrade

Piše
Petra Haleš

Jul 04, 2019

U Kongresnoj dvorani Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u srijedu, 3. srpnja 2019. održana je svečana dodjela Rektorove nagrade za ak. god. 2018./2019.

U kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad jednoga ili dvaju autora Rektorovom nagradom nagrađeno je 106 radova. U kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora) nagrađeno je 25 radova.

U kategoriji „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od 10 autora) Rektorovu nagradu dobilo je šest radova, a u kategoriji posebni natjecateljski uspjesi pojedinaca ili timova dodijeljene su tri nagrade. Rektorovu nagradu u kategoriji društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici dobio je 21 rad.

Svečanosti dodjele Rektorove nagrade nazočili su prorektori, dekani i prodekani fakulteta i akademija, profesori, studenti te drugi uzvanici.

Kao i prethodnih godina, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 3. do 10. srpnja 2019. organizirana je izložba postera na kojima će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove.

Na temelju Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019., pravo prijave za Rektorovu nagradu imali su svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Studenti su svoje radove na Natječaj prijavljivali elektroničkim putem, putem posebnih obrazaca objavljenih na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, zaključno do 3. svibnja 2019. u 16 sati. Povjerenstvo za dodjelu Rektorove nagrade pregledalo je i ocijenilo pristiglih 220 radova, nakon čega je rektoru dostavilo konačni prijedlog nagrađenih. Konačnu odluku o dobitnicima donio je rektor prof. dr. sc. Damir Boras.

Više na: unizg.hr

Komentari