Osječko-baranjska županija dodjeljuje stipendije

Piše
Petra Haleš

Oct 11, 2019

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2019./2020. školsku, odnosno akademsku godinu.

Osječko-baranjska županija stipendirat će učenike od prvog razreda srednje škole, a studente od četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili prve godine diplomskog studija tijekom jedne školske, odnosno akademske godine i to u trajanju od 10 mjeseci.

Prijavu na natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za malodobne učenike roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola počevši od prvog razreda srednje škole, a studenti od četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili prve godine diplomskog studija.

Za dodjelu stipendija za učenike i studente mogu se natjecati učenici i studenti u sljedećim kategorijama:

  • daroviti učenici i studenti
  • učenici i studenti koji se obrazuju za zanimanja utvrđena listom zanimanja iz STEM područja
  • učenici i studenti koji se obrazuju za zanimanja utvrđena listom deficitarnih zanimanja i
  • učenici i studenti slabijeg socijalnog statusa

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

  • koji su državljani Republike Hrvatske
  • koji imaju status redovitog učenika ili studenta
  • koji imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 2 godina

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 90 stipendija učenicima i 65 stipendija studentima za 2019./2020. školsku, odnosno akademsku godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi: za učenike 450,00 kuna mjesečno – za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

Prijave se šalju na adresu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu do 16. listopada.

Cijeli tekst natječaja možete pročitati ovdje.

Komentari