Ovaj test rješavaju FBI agenti. Pokušajte i vi…

Piše
Mateo Galić

Feb 28, 2020

Promatrajte ovu fotografiju 60 sekundi i potrudite se zapamtiti svaki detalj, nakon toga odgovorite na pitanja.

wer

Ako ste dobro proučili fotografiju neće vam biti problem odgovoriti na sljedeća pitanja:

  • Koliko je ukupno ljudi sudjelovalo u nesreći?
  • Koje su automobili?
  • Koju je povredu zadobio čovjek na zemlji?
  • Koji se predmeti nalaze na zemlji?
  • Koji je broj registracije na jednom od automobila?

Ukoliko ste riješili sva postavljena pitanja vi ste rođeni za FBI agenta 🙂

Komentari