Pomoć u stambenom zbrinjavanju mladih sa Sveučilišta u Zagrebu

Piše
Dijana Šimunić

Nov 25, 2016

Pomoć u stambenom zbrinjavanju namijenjena je mladim znanstvenicima, asistenatima, docenatima i zaposlenicima Sveučilišta u Zagrebu, a sve kako bi se omogućio ostanak mladih i sposobnih ljudi u Hrvatskoj.

Predstavljanje modela Grada Zagreba u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu namijenjenog za pomoć u stambenom zbrinjavanju mlađeg nastavnog osoblja pod nazivom Podbrežje održalo se u četvrtak, 24. studenoga, u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu.

Subvencija stambenih kredita

U okviru zagrebačkoga modela stanogradnje Grad će kupcima stanova subvencionirati kamatu stambenih kredita tako što će oni plaćati kamatnu stopu u iznosu od 2 posto, a razliku će subvencionirati Grad. Stambeni krediti u ovom programu bit će povoljniji od tržišnih i neće se tražiti polog, a stanovi će također biti jeftiniji od tržišnih.

Pomoć mladima i njihovim obiteljima

Cilj projekta je pomoći ostvarivanju stambene sigurnosti mladih znanstvenika, asistenata, poslijedoktoranada i docenata, zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu i njihovih obitelji kako bi se omogućio ostanak mladih i sposobnih ljudi u Hrvatskoj.

Anketa procjene stambenih potreba mlađega nastavnoga osoblja na Sveučilištu u Zagrebu provedena je krajem svibnja, a javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o subvencioniranju stambenih kredita asistenata, poslijedoktoranada i docenata, zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu krajem rujna ove godine.

Više informacija nalazi se na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Komentari