Poslodavci vrednuju volontiranje više nego hobije

Piše
Petra Haleš

Apr 23, 2019

„Nikada ne sumnjaj da mala grupa ljudi može promijeniti svijet, uistinu to je jedino što ga je ikada i mijenjalo“, izreka je svjetski priznate kulturalne antropologinje 20. stoljeća Margaret Mead.

Volontiranje kao društveni pokretač

U vremenu u kojem živimo poticanje ljudi na volontiranje ima višestruku važnost. Volontiranjem sudjelujemo u razvoju društvene solidarnosti i povećanju društvene kohezije. Postajemo aktivni i angažirani u kreiranju zajednice. Na sebe preuzimamo važnu građansku ulogu te stvaramo nove vrijednosti.

Prednosti volontiranja

Volontiranje sa sobom nosi bezbroj prednosti. Osjećaj korisnosti pri ulaganju našeg slobodnog vremena za neki viši cilj je neprocjenjiv. Pruža nam se mogućnost za stjecanje socijalnih i profesionalnih kontakata.
Volontiranje je ujedno i prilika za osobni rast. Razvijamo samopoštovanje, toleranciju i suosjećanje.

Priprema za tržište rada

Volontiranje je izvrstan način za kvalitetno iskorištavanje vremena, pogotovo od završetka školovanja do dobivanja zaposlenja. Volontiranjem se stječu korisna praktična iskustva. Jačamo postojeće te razvijamo nove komunikacijske vještine. Učimo se timskom radu i preuzimanju inicijative. Dobivamo pravi uvid u strukturu i organizaciju dijelova menadžmenta.

U istraživanju koje je provela međunarodna volonterska udruga TimeBank iz Londona pokazalo se kako prilikom zapošljavanja poslodavci vrednuju volontiranje više nego hobije ili putovanja u CV-u. 80% poslodavaca označilo je volontiranje važnim, 66% hobije važnim, a 54% putovanja.

Više na: wish.hr

Komentari