Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Aeronautike

Piše
Vedran Mikulić

Mar 26, 2019

Rok za podnošenje prijava je 19. travnja 2019.

U akademskoj godini 2019./2020. u status kadeta/kadetkinja bit će primljeno do 20 kandidata/kinja, upisanih na prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija (3+2 god.) na Sveučilištu u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Aeronautika – vojni pilot.

Proces prijave

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku elektronski Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Uvjeti prijave

Kandidati koji se žele prijaviti moraju zadovoljiti i ispuniti sljedeće uvjete:

 • državljanstvo Republike Hrvatske;
 • rođen/a 1997. godine ili kasnije;
 • završena četverogodišnja srednja škola;
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti;
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena dijela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ( „Narodne novine“, br. 73/13, 75/15 i 50/16 i 30/18);
 • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija u prvom upisnom roku u srpnju 2019;
 • da su ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete/kinje propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 13/14, 134/15 i 138/15).

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti:

 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela;
 • presliku osobne iskaznice, rodnog lista, svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o pohađanju srednje škole;
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci;
 • potvrdu o upisanom prvom semestru u prvom upisnom roku u srpnju 2019. godine (dostavlja se nakon upisa na fakultet).

Stipendije

Tijekom školovanja kadeti/kinje ostvaruju određena prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju („Narodne novine“, br. 158/13 i 5/17).

Nakon završenog preddiplomskog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Službenu stranicu možete pronaći ovdje.

Izvor: stipendije.info

Komentari