Predstavljen projekt Sport Against Violence and Exclusion – SAVE

Piše
Mateo Galić

Apr 12, 2019

Jučer je u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu predstavljen projekt Sport Against Violence and Exclusion – SAVE.

Kineziološki fakultet u Splitu, partner je u međunarodnom projektu kojeg izvodi ukupno 9 partnerskih organizacija iz 7 europskih država. Sport protiv nasilja i isključenosti (eng. Sport Against Violence and Exclusion – SAVE) projekt je financiran u sklopu EU programa Erasmus+ Sport.

Osnovni ciljevi projekta:

  • definiranje kompetencija potrebnih za predviđanje nasilja 
  • izbjegavanje i prestanak nasilja, isključivanja i netolerancije kroz sport, te korištenje sporta kao ‘alata’ za rješavanje sukoba; rješavanje sukoba kao dijela budućeg kurikuluma na sveučilištima i programima cjeloživotnog učenja
  • izgradnja kapaciteta sportskih obrazovnih ustanova za učinkovito upravljanje uporabom ‘alata’ za rješavanje sukoba

U cilju ostvarivanja navedenih ciljeva projekta, ‘dizajn’ projekta iziskuje utvrđivanje trenutnog stanja kako bi se prikupile potrebne informacije i podaci na kojima će se temeljiti daljnje projektne aktivnosti.

Projekt je u trenutnoj fazi izrade nastavnog programa nakon čega slijedi pilot faza u kojoj će se predstaviti kroz predavanja trenerima i studentima kineziologije. Nakon povratnih informacija program će se dodatno doraditi te kao konačan i definirati.

Klubovi su dobrodošli da se priključe on-line platformi te se na taj način promoviraju kroz SAVE projekt.
Svi treneri su dobrodošli da se uključe jer dobivaju dodatne kompetencije za unaprijeđenje trenerskih programa.
Finalni programi su namjenjeni za fakultete i klubove koje će ju moći koristiti u daljnjem radu.

Sportaši ambasadori koji su sudjelovali u promo videu:

Hamza Barry – HNK Hajduk
Matea Jelić – TKD Marjan
Dina Levačić – daljinsko plivanje
Dino Sinovčić – paraplivanje
Elena Vukić – OK Kaštela
Da Min Kim – Lacrosse Split legion
Elsie Angeles – jazz dance, zumba Step
Leon Jajetić – SPK Marulianus

Promo video: https://www.dropbox.com/s/pu6apux2qaskplt/Say%20no%20-%20hrv.mp4?dl=0

Komentari