Prijave za jednokrevetne sobe

Piše
Petra Haleš

Aug 25, 2019

Kao i do sada i ove godine dio studenata ima pravo na smještaj u jednokrevetnim sobama zagrebačkih studentskih domova. 

Služba za školsku i adolescentnu medicinu NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR primat će dokumentaciju za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga za akademsku godinu 2019./2020. u ordinacijama prema priloženom popisu i nadležnim liječnicima za pojedine fakultete.

Rok za dostavu molbi i zdravstvene dokumentacije je 30.8.2019. godine.

Cilj postupka je  napraviti listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća, a bez kontraindikacija za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu.

Tko može podnijeti molbu:

  • učenici koji su završili srednju školu tekuće školske godine (brucoši, prva prijava za dom);
  • studenti fakulteta i visokih učilišta prema nadležnosti.

Potrebni dokumenti:

  • preventivni zdravstveni karton studenta ili srednjoškolca (ako je dostupan);
  • postojeća medicinska dokumentacija prema indikaciji;
  • stručne upute Službe za školsku i adolescentnu medicinu;
  • objava rokova za dostavu zahtjeva (mrežne stranice i oglasne ploče Studentskog centra i Službe za školsku i adolescentnu medicinu).

Postupak:

  • preduvjet za podnošenje molbe je nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za boravak u kolektivu (npr. zarazne bolesti);
  • objava rokova za dostavu zamolbi za jednokrevetnu sobu i dostavom medicinske dokumentacije nadležnim liječnicima fakulteta i studentima preko mrežnih stranica Studentskog centra i Službe za školsku i adolescentnu medicinu.

Prednost smještaja u jednokrevetne sobe imaju oni studenti s rangirano težim zdravstvenim teškoćama kojima će boravak u jednokrevetnoj sobi olakšati brigu o bolesti, a da boravkom u samostalnom smještaju ne izlažu riziku vlastito zdravlje.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Komentari