Program JA ↔ TI – radionice osobnog razvoja

Piše
Lorena Sikavica

Mar 30, 2016

Program JA ↔ TI“ je besplatan program namijenjen mladima koji se žele bolje upoznati, raditi na osobnom razvoju te na komunikaciji i odnosu s drugima. Održat će se 1. travnja u Centru za djecu, mlade i obitelj Modus.

Ovim se programom želi pomoći mladima da bolje upoznaju sebe i svoje potrebe, da usvoje kvalitetnije obrasce komunikacije i izgrade odnose koji se temelje na međusobnom razumijevanju i prihvaćanju.

Teme koje se obrađuju na radionicama su: verbalna i neverbalna komunikacija, ja poruke i aktivno slušanje, asertivnost, emocije i empatija, komunikacijske vještine, odnos – integritet ili suradnja, razine odgovornosti u odnosu – osobna odgovornost, odgovornost za odnos i društvena odgovornost, samopoimanje vs. samopouzdanje, konflikti u odnosima i kako ih riješiti…

Program se odvija u grupi od oko 10 polaznika, u Centru Modus, jednom tjedno, u trajanju od 120 minuta, u dogovorenom terminu. Ukupno je 10 radionica, a način rada u programu je iskustveni, diskusijski i radionički i odvija se kroz vježbe i razgovore koji se izvode u paru, podgrupama ili cijeloj grupi.

Planirani termin odvijanja radionice je petkom od 10 do 12 sati, no vrijeme održavanja je moguće mijenjati ako postoji potreba.

Mjesta još ima, ako se želite pridružiti, javite se mailom na modus@dpp.hr ili nazovite na broj 01/4826-111 i 095/4826-111.

Komentari