Raspisan natječaj za izlaganje u galeriji Živi Atelje

Piše
Dijana Šimunić

Sep 18, 2016

Živi Atelje Dajht Kralj raspisao je natječaj za izlaganje izložbi, programa i sličnih projekata za 2017. godinu, a prijave traju sve do 10. listopada.

Živi Atelje DK u Ilici 100 raspisuje natječaj za izlaganje u galeriji za 2017. godinu. Prijaviti se mogu samostalne izložbe, skupne izložbe, edukativni programi, diskurzivni programi, kustoske koncepcije te međuinstitucionalne suradnje.

Prijave za financiranje projekta

Udruga Živi Atelje DK program će odmah nakon prijave aplicirati institucijama tražeći financijsku potporu. Po objavi rezultata o financiranju izložbe Udruga će razmotriti jesu li dobivena sredstva dostatna za realizaciju projekta.

Ako je odobren maksimalan iznos po izložbi, odnosno projektu, Udruga će pokriti troškove pozivnica, kataloga, plakata, galerijske troškove, autorski honorar, fotografa, prevoditelja, trošak transporta radova, putne troškove za umjetnika i kustosa koji će biti nadoknađeni u punom iznosu za javni prijevoz.

Rok za slanje 10. listopada

Prijave se podnose isključivo na e-mail adresu maja@ziviatelje.dk s naznakom Natječaj Galerije Živi Atelje DK za 2017., a rok za slanje prijedloga jest 10. listopada. Rezultati natječaja bit će poznati do 30. listopada te će se objaviti na web stranicama Živog Ateljea DK.

Komentari