S radom počinju i auto škole

Piše
Vedran Mikulić

svibnja 07, 2020

Na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objavio je da se ide u popuštanje još dviju mjera.  

S obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju danas ćemo donijeti dvije odluke vezane uz daljnja popuštanja – omogućavanje rada auto-škola i stavlja se izvan snage odluka o postupanju i primjeni karantene za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) danas je objavio preporuke za rad autoškola.

HZJZ u preporukama za autoškole propisuje održavanje higijene prostora, redovitu dezinfekciju te da tijekom teoretskog dijela nastave fizičku udaljenost od 1,5 metara radi zaštite predavača, instruktora i kandidata za vozača tijekom epidemije koronavirusa.

Prostorije za predavanje

 • Redovito čistiti, prozračivati, a prema mogućnosti i dezinficirati.
 • Osigurati dostatnu količinu jednokratnih materijala za brisanje ruku, deterdženata i sredstava za čišćenje.
 • Predavanja treba organizirati tako da se poštuju mjere udaljenosti od 1,5 metara između polaznika te definirati maksimalni broj kandidata koji istovremeno mogu boraviti u učionici.
 • Voditi evidenciju prisutnosti koja mora sadržavati podatke o imenu, prezimenu, točnoj adresi stanovanja i broju telefona.
 • Administrativno osoblje mora nositi masku.
 • Preporučuje se postavljanje perive pregrade na mjestima gdje se odvija komunikacija s klijentima (potencijalnim kandidatima) te se preporučuje beskontaktno kartično plaćanje.
 • Prilikom prijavljivanja kandidata treba voditi računa da broj kandidata ne prelazi maksimalni broj sjedećih mjesta u učionici koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.
 • Praktični dio predavanja o pružanju prve pomoći za kandidate održava se tako da polaznici prije i nakon rukovanja materijalom i modelima za edukaciju dezinficiraju ruke.
 • Vježbe pružanja umjetnog disanja ne preporučuju se i preporuka je da se privremeno odgode.
 • Za vježbe zamatanja i imobilizacije također se preporučuje rad na modelima.
 • U učionicama se preporučuje ne konzumirati hranu te se preporučuje nošenje maski za lice.

Instruktor i kandidat trebaju nositi maske

 • Preporuka je da instruktor i kandidat nose maske za lice, a između nastavnih sati vožnje treba prozračiti vozilo u minimalnom trajanju od 15 minuta te dezinficirati sve površine u neposrednoj blizini vozačkog i suvozačkog mjesta, osobito površine koje se često dodiruju rukama.
 • U automobilu moraju biti osigurane dovoljne količine jednokratnih materijala i sredstava za čišćenje. Prije ulaska u vozilo obvezno se moraju dezinficirati ruke te se polaznici i instruktor trebaju suzdržavati od kihanja, rukama ne dodirivati lice i ne konzumirati hranu.
 • Tijekom nastavnog sata vožnje treba održavati odgovarajuću ventilaciju bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.
 • Nakon nastavnog sata preporučuje se izlazak osoba iz vozila, a eventualni administrativni posao instruktoru se preporučuje obaviti prije nastavnog sata vožnje.
 • Potrebno je i izbjegavati dijeljenje predmeta između kandidata i instruktora, primjerice kemijske olovke pri evidenciji i slično, navodi se u preporukama HZJZ-a.

Foto: x-ica

Komentari