SANITAS – Studentski kongres zaštite zdravlja 2019.

Piše
Mateo Galić

Mar 15, 2019

Studentski kongres zaštite zdravlja – Sanitas prvi je kongres ove tematike na Sveučilištu u Rijeci.

Radi se o stručno-znanstvenom kongresu čija su ciljana publika studenti biomedicinskih smjerova i prirodnih znanosti iz Hrvatske i šire regije. Studentima pruža priliku da se u poznaju s događajem kongresnog formata, izlože rezultate vlastitog istraživanja pred svojim kolegama i profesorima te da stvore mrežu kolega i suradnika koja će im pomoći u daljnjem razvitku kao stručnjacima ili znanstvenicima.

Kongres se održava 5. i 6. travnja 2019. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (petak i subota). Dva dana kongresa uključuju plenarna predavanja stručnjaka iz raznih grana znanosti, studentska usmena i poster izlaganja te tematske radionice, a kongres ugošćuje stotinjak sudionika sa sveučilišta Hrvatske.

Više na: sanitas.uniri.hr

Komentari