SC u Splitu nudi studentima 679.000 kuna

Piše
Mateo Galić

Dec 06, 2019

Studentski centar u Splitu raspisao je javni poziv za financiranje studentskih aktivnosti, putem kojeg se dodjeljuje čak 679.000 kuna.

Studentski centar u Splitu pozvao je sve studentske zborove sastavnica, studentske udruge i studente pojedince da se prijave za financijsku potporu u provođenju projekata iz područja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije, te su isključivo namijenjene studentima, sukladno čl. 14., st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova.

Ukupno planirana vrijednost poziva iznosi 679.000 kn.

Financijska sredstva koja se dodjeljuju putem ovog poziva odnose na financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentskim aktivnostima.

Uvjeti poziva su:

  • prijavitelj mora biti upisaan u tekuću akademsku godinu na Sveučilištu u Splitu i mora biti član student servisa
  • studentske udruge ako djeluju pri Sveučilištu u Splitu moraju biti upisane u registar udruga Sveučilišta
  • studentski zborovi moraju djelovati na području Sveučilišta u Splitu
  • da su osobe ovlaštene za zastupanje studentske udruge u mandatu
  • da se protiv studentske organizacije ili udruge, te odgovorne osobe ne vodi kazneni postupak
  • da nije u pitanju projekt koji se financiraju iz nekih drugih izvora financiranja pri Sveučilištu u Splitu.
  • prijava na Poziv mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene Pozivom

Povjerenstvo neće razmatrati prijave udruga, skupina studenata, pojedinaca i studentskih zborova koji po prethodnom provedenom pozivu nisu dostavili dokumentaciju o utrošenim financijskim sredstvima.

Rok za podnošenje prijava je do 17. prosinca do 12:00h. Žalbeni rok je tri dana od objave rezultata.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo preko online aplikacije.

Više o javnom pozivu možete saznati ovdje.

Komentari