Sedam STIPendija

Piše
Petra Haleš

Sep 25, 2019

Rok za prijavu je 7. listopad.

Uvjeti za studente kandidate – OPĆI:

 • državljani Republike Hrvatske
 • redovni upis preddiplomskog i diplomskog studija FER-a u Zagrebu (svi studijski programi računalnih profila), FOI-a u Varaždinu (prednost imaju studenti smjera Informatika), FERIT-a u Osijeku (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), FESB-a u Splitu (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), UNIRI-a u Rijeci (prednost imaju studenti smjera Računarstvo) ili UNIDU-a u Dubrovniku (prednost imaju studenti smjera Primijenjeno/poslovno računarstvo)
 • prosjek ocjena u dosadašnjem studiranju iznad 3,00
 • aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu
 • iskazan interes za rad u ICT poduzećima
 • nisu korisnici druge stipendije po istoj osnovi.

FlixBus – novi kodovi

Pogodnosti za odabrane studente:

 • mjesečna stipendija u iznosu minimalno 1.600 kn neto u periodu od 01.11.2019. do 31.10.2020. ili do završetka studija
 • mogućnost produženja perioda stipendiranja
 • mogućnost učenja u praktičnoj okolini (interni seminari ili praksa po dogovoru)
 • moguće zapošljavanje nakon završetka fakulteta.

Prijava se treba sastojati od:

 • životopisa s uključenim opisom preferencija kandidata (u kojem području bi želio/la raditi)
 • ovjerenog prijepisa ocjena svih položenih ispita
 • potvrde o redovnom upisu na fakultet za akademsku godinu 2019./2020. (prvi semestar)
 • kopije indeksa
 • kopije domovnice
 • izjave studenta da nije korisnik druge stipendije po istoj osnovi

Postupak odabira:

 • do 07.10.2019.: zaprimanje prijava kandidata
 • do 11.10.2019.:  selekcija – 1. krug

(prolaze studenti čija prijava zadovoljava zadane uvjete)

 • do 24.10.2019.:  selekcija – 2. krug

(prolaze studenti koji zadovolje selekcijski intervju i/ili psihološku evaluaciju)

 • do 31.10.2019.:  potpisivanje ugovora o stipendiranju s odabranim kandidatima

Prednost kod odabira imaju slijedeći studenti, pod uvjetom da su uspješno prošli 1. i 2. krug selekcije:

 • s višom prosječnom ocjenom
 • mjestom rođenja iz Slavonskog Broda
 • slabijeg socijalnog statusa, što se dokazuje potvrdama o zadnjoj plaći i/ili nezaposlenosti za zadnji mjesec od oba roditelja.
 • prednost imaju studenti 1. ili 2. godine diplomskog studija FER-a u Zagrebu (svi studijski programi računalnih profila), FOI-a u Varaždinu (prednost imaju studenti smjera Informatika), FERIT-a u Osijeku (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), FESB-a u Splitu (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), UNIRI-a u Rijeci (prednost imaju studenti smjera Računarstvo) ili UNIDU-a u Dubrovniku (prednost imaju studenti smjera Primijenjeno/poslovno računarstvo)

Obveze odabranih studenata:

 • potpisivanje Ugovora o stipendiranju te poštivanje njegovih odredbi.

Prijavni obrazac dostupan je ovdje.

U prodaji X-ICA parfemi

Komentari