Skup o sektoru neenergetskih mineralnih sirovina

Piše
Iva Bucić

Jun 14, 2016

Sveučilište u Zagrebu ovog će tjedna na dva dana ugostiti skup o sektoru neenergetskih mineralnih sirovina, koji nosi naziv 4. konferencija i dijalog zemalja istočne i jugoistočne Europe.

Konferenciju su organizirali Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i partnersko austrijsko Sveučilište u Leobenu, a cilj im je prezentirati najnovije rezultate programa u kojemu oba sveučilišta sudjeluju kao partneri. Osim toga, konferencijom nastoje uspostaviti konstruktivan dijalog s gospodarskim sektorom. Skup će se održati 15. i 16. lipnja u Auli Sveučilišta u Zagrebu.

Konferencija je organizirana unutar konzorcija KIC Raw materials Europskoga instituta za tehnologiju i inovacije. Sveučilište u Zagrebu jedan je od 112 članova konzorcija, koji zapravo definira politiku EU u sektoru neenergetskih sirovina. Suradnja akademske zajednice i industrijskoga sektora na regionalnoj i europskoj razini trebala bi rezultirati nizom projekata, intenzivnim transferom znanja u industriju, ali i izmjenama postojećih studijskih programa.

Sve o konferenciji pročitajte ovdje.

Komentari