Spuštanje bodne granice za useljenje u studentske domove

Piše
Lorena Sikavica

Oct 18, 2019

Spuštena je bodna granica za useljenje studenata u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu te sada iznosi: 1360 bodova.

Studenti koji su ostvarili pravo na useljenje po spuštanju bodne granice dužni su useliti u studentske domove zaključno do 25. listopada 2019.

Studenti koji su ostvarili pravo na useljenje po spuštanju bodne granice raspored po studentskim domovima mogu vidjeti na svojim osobnim web profilima.

Useljenje je moguće isključivo uz predočenje potvrde o obavljenom liječničkom pregledu! Iznimno studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu isti obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. S tom potvrdom mogu privremeno useliti u studentski dom dok ne obave pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine.

Izvor: sczg.unizg.hr

Komentari