Stipendije Švicarske Konfederacije

Piše
Petra Haleš

Aug 26, 2019

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Veleposlanstvom Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2020./2021.

Za hrvatske državljane dodjeljuju se sljedeće kategorije stipendija u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja Europske unije:

  • stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj, za diplomirane (MA) kandidate;
  • stipendije za doktorske studije, za diplomirane (MA) kandidate;
  • stipendije za poslijedoktorske studije, za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti u razdoblju između 31. prosinca 2016. i 31. srpnja 2020. godine;
  • stipendije za umjetničke smjerove, za diplomske (master) studije na konzervatorijima i umjetničkim školama u sklopu švicarskih sveučilišta primijenjenih znanosti, za diplomirane (BA) kandidate.

Natječajnu dokumentaciju, koja uključuje prijavne obrasce, zainteresirani kandidati trebaju zatražiti od Veleposlanstva Švicarske Konfederacije.

Rok za prijavu: 11. studenog

Osoba za kontakt je gosp. Pero Katušić, tel.: +385 1 487 88 16, e-pošta: pero.katusic@eda.admin.ch.

Više informacija o uvjetima i načinu prijave dostupno je na web stranici Agencije za mobilnost i programe EU.

Komentari