Stipendije za izvrsnost – privremena rang-lista

Piše
Petra Haleš

Feb 19, 2020

Objavljene su privremene rang-liste dobitnika stipendija za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci. 

U skladu s pravilima Natječaja za dodjelu stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci u 2019./2020. akademskoj godini i provedenom postupku evaluacije prijava sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci od 6. veljače 2015., Evaluacijski odbor za dodjelu stipendija za izvrsnost utvrđuje Privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u 2019./2020. ak. god.

Privremenu rang-listu možete vidjeti ovdje.

Pozivaju se kandidati koji se na Privremenoj rang-listi nalaze iznad crte, a u međuvremenu su ostvarili pravo na drugu stipendiju ili iz drugog razloga odustaju od stipendije za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci, da obvezno do 22. veljače 2020. godine obavijeste Centar za studije putem e-adrese: studiji@uniri.hr o odustanku od stipendije, što se smatra povlačenje prijave na natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

Pravo na prigovor

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od 8 (osam) dana od objave privremene rang-liste na mrežnim stranicama Sveučilišta odnosno do uključivo 25. veljače 2020. godine poslati elektroničkim putem pisani prigovor Evaluacijskom odboru na adresu: studiji@uniri.hr. U obzir će se uzimati samo pravovremeni i vlastoručno potpisani prigovori poslani u PDF obliku. Odluka Evaluacijskog odbora u odgovoru na prigovor je konačna.

Komentari