Stipendiranje nadarenih studenata

Piše
Petra Haleš

Oct 25, 2019

Dodjeljuju se 4 stipendije Rotary Cluba Zagreb-Sesvete za akademsku 2019/20. godinu u iznosu od 1.000 kn mjesečno u trajanju od 10 mjeseci.

Stipendije se dodjeljuju studentima diplomskog sveučilišnog studija na nekom od fakulteta ili akademiji Zagrebačkog Sveučilišta i visokoškolskih ustanova, koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 • da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu,
 • da su redovni studenti diplomskog studija te da su prethodne godine imali prosjek ocjena 4 i više,
 • da imaju preporuku nastavnog ili znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta ili Visokoškolske ustanove,
 • da imaju neprekidno prebivalište u Gradskoj četvrti Sesvete, i okolici i to najmanje od dana upisa u program za koji su podnijeli molbu za Stipendiju,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da nisu stariji od 25 godine.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije treba dostaviti:

 • kopije indeksa ili svjedodžbe za dvije prethodne godine s prosjekom ocjena,
 • nagrade i priznanja na području znanosti, umjetnosti ili  sporta kako na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima,
 • dokaze o socijalnom statusu roditelja ili osoba koja ga uzdržava,
 • ostvaruje prava na pomoć za uzdržavanje,
 • ostvaruje prava na doplatak za pomoć i njegu,
 • prima dječji doplatak,
 • prima zaštitni dodatak na mirovinu,
 • prima pomoć socijalne skrbi Grada Zagreba,
 • ako kandidat živi u obitelji  nezaposlenog samohranog roditelja ili ako su oba roditelja nezaposlena,
 • ako kandidat živi u mnogočlanoj obitelji,
 • ako je kandidat izdvojen iz obitelji temeljem rješenja za socijalnu skrb,
 • u slučaju teške bolesti u obitelji, bolesti kandidata, invalidnost kandidata

Više na: stipendije.info

Komentari